Підписатись
Рогоза Микола Єгорович, Rohoza Mykola Yehorovych , Рогоза Николай Егорович, Rogoza Mykola Yegorovich
Рогоза Микола Єгорович, Rohoza Mykola Yehorovych , Рогоза Николай Егорович, Rogoza Mykola Yegorovich
Poltava University of Economics and Trade, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавский
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
1592016
Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації
МЄ Рогоза
Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2005.-281 с., 2005
382005
Стратегiчний iнновацiйний розвиток пiдприємств: моделi та механiзми: монографiя
МЕ Рогоза, КЮ Вергал
МЕ Рогоза, КЮ Вергал, 136, 2011
332011
Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економічно-інформаційні системи і моделі
МЄ Рогоза, АА Скляр
Полтава, РВВ ПУСКУ, 2009.-116 с., 2009
292009
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
МЄ Рогоза
Інститут економіки промисловості НАН України.-Донецьк, 2006.-33 с., 2006
212006
Нелінійні моделі та аналіз складних систем: навчальний посібник: в 2 ч.
МЄ Рогоза, СК Рамазанов, ЕК Мусаєва
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.–300 с., 2010
182010
Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економічний вісник Національного гірничого університету, 91-96, 2008
172008
Процес мотивації персоналу підприємства та його складові
ВВ Бала, АГ Мацак
Технологический аудит и резервы производства 3 (3 (17)), 46-50, 2014
162014
Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Випуск 228, 968-972, 2007
152007
Системи підтримки прийняття рішень: навч.посіб
РМЄ Ємець О.О., Ємець Є.М.
Полтава: ПУЕТ, 2013
112013
Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: навч. посіб. Т. 1–Т. 9
ОО Нестуля, ВП Косаріна, МЄ Рогоза, НІ Огуй, НВ Герман
Полтава: ПУСКУ 9, 797, 2009
112009
Модернизация экономики Украины в контексте неоиндустриальных преобразований
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко
Вестник экономической науки Украины, 78-83, 2017
92017
Управління потенціалом підприємства в умовах динамічного розвитку економіки
МЄ Рогоза
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.-№ 1 (3).-2010.-Том …, 2010
92010
Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі
РМЄ Крисанов Д.Ф., Варченко О.М.
К.: Економіка і прогнозування - № 2, 2009
82009
Прогнозування діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища
ВА Павлова, МЄ Рогоза
Вісник ДонДУЕТ, 20, 2003
82003
Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.–Випуск 235, 0
8
Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством в умовах глобалізації
ОІ Драган, АД Бергер
72019
Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів
МЄ Рогоза, ІА Сененко
72016
Класифікація інноваційного потенціалу персоналу підприємства
АМ Турило, АМ Турило, МВ Адаменко, МВ Адаменко
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013
72013
Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торговельними підприємствами системи споживчої кооперації
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко
Вісник економічної науки України, 2012
72012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20