Погріщук Борис Васильович, (Б.В. Погріщук), (B.V. Pohrishchuk),(B. V. Pogrishchuk), (Pohrishchuk
Погріщук Борис Васильович, (Б.В. Погріщук), (B.V. Pohrishchuk),(B. V. Pogrishchuk), (Pohrishchuk
Доктор економічних наук, професор, директор ВННІЕ, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка підприємства: Навчальний посібник
ВІ Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погріщук
К.: Центр учбової літератури, 14-19, 2010
1592010
Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку
Б Погріщук, В Козловський
Наука молода.–2007 7, 125-130, 2007
182007
Регіональна економіка: Підручник
ІВ Мартусенко, БВ Погріщук
Тернопіль: Крок, 2015
172015
Наукове забезпечення формування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств
БВ Погріщук
Бізнес Інформ, 64-67, 2011
142011
Маркетинг
БВ Погріщук, ОМ Ціхановська, ОМ Танасійчук
Тернопіль: Крок, 2010
9*2010
Економіко-математичне моделювання
БВ Погріщук, ОМ Лисюк
Тернопіль: Крок, 2010
92010
Організаційно-економічні засади ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу
БВ Погріщук
Тернопіль: Джура, 2009
92009
Основи економічного прогнозування
БВ Погріщук, ОМ Лисюк
Тернопіль: Економічна думка, 2006
7*2006
Основи підприємництва. Практикум: навчальний посібник./Козловський ВО, Погрищук БВ–[Видання 5-е, доповн. і перероб]
ВО Козловський, БВ Погріщук
Тернопіль: ВАТ" Терно-Граф, 2005
72005
Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва
БВ Погріщук, ГБ Погріщук
Агросвіт, 8-11, 2011
62011
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (комп’ютерний практикум) 3-є вид., перероб. і доп.
БВ Погріщук, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2015
5*2015
Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки
БВ Погріщук, БВ Погрищук
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
52014
Формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення АПК в контексті інституціональних змін
БВ Погріщук
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 3 (60), 36, 2011
52011
Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації
БВ Погріщук
Агросвіт, 13-17, 2010
52010
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (комп’ютерний практикум)
БВ Погріщук, ВІ Волинець, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2010
5*2010
Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу України в ринкових умовах господарювання
БВ Погріщук
52009
Інформаційні технології бухгалтерського обліку (лабораторний практикум) 4-е вид., перероб. і доп.
БВ Погріщук, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2016
4*2016
Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств
БВ Погріщук, ВІ Мельник, ВМ Пилявець
Економічний вісник Донбасу, 236-241, 2013
42013
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум.
БВ Погріщук, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2013
4*2013
Інформаційні технології бухгалтерського обліку (лабораторний практикум) 2-е вид., перероб. і доп.
БВ Погріщук, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20