Follow
Ігор Войтович
Ігор Войтович
професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Verified email at rshu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Створення навчальних ресурсів у середовищі Moodle на основі технології „cloud computing”[Електронний ресурс]
ВП Сергієнко, І Войтович
Інформаційні технології і засоби навчання 24 (4), 8, 2011
212011
Теоретико–методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики
ІС Войтович
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
122013
Професійно орієнтована технічна підготовка майбутніх учителів інформатики. Монографія
ІС Войтович
Київ: РВВ НПУ імені МП Драгоманова, 2013
112013
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
112005
Методика використання засобів віртуальної наочності у навчальному процесі:[навч.-метод. посіб.]/Наталя Гнедко, Ігор Войтович
НМ Гнедко
Рівне: О. Зень [вид.], 2014
102014
Особистісно орієнтований підхід як основа формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів інформатики
НС Павлова, ІС Войтович
Міжвузівський збірник" Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука …, 2011
92011
Особливості використання Google Classroom для організації дистанційного навчання студентів
ІС Войтович, ЮС Трофименко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2018
82018
Перспективи використання cloud computing” у навчальній діяльності педагогічних університетів
ВП Сергієнко, ІС Войтович
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
82011
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
ІС Войтович
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
82006
Впровадження творчих експериментальних завдань у структуру шкільного фізичного експерименту/Ігор Войтович, Юрій Галатюк
І Войтович
Наукові записки.-Серія: педагогічні науки.-Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2004
82004
та ін. Психолого-педагогічні особливості реалізації компетентнісного підходу при комп’ютерній підтримці вивчення фахових дисциплін у ВНЗ
ІС Войтович
Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. Вип 1, 24-26, 0
7
Підготовка майбутніх учителів фізики до використання прикладного програмного забезпечення загального призначення
ІС Войтович
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2009
52009
Освітні вимірювання: наука і практична діяльність
ВП Андрущенко, В Сергієнко, І Войтович
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
42017
Вільне програмне забезпечення чи «CLOUD COMPUTING» у навчальному процесі?/Войтович ІС
ІС Войтович
Тези міжнародної науково-практичної конференції Foss Lviv-2011: збірник …, 2011
42011
Удосконалення соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики
В Сергієнко, І Войтович
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ У СЕРЕДНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
І Войтович, В СЕРГІЄНКО
К.: ТОВ «Праймдрук, 2012
32012
Організація моніторінгу навчальних досягнень студентів при вивченні фізичних дисциплін
ІС Войтович
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
32011
Мoтивацiя навчання майбутнiх учителiв в процесі їх підготовки до професійної діяльності
ІС Войтович
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014
22014
Формування експериментальних умінь учнів на першому ступені вивчення фізики
ІС Войтович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 76-79, 2004
22004
Формування творчих педагогічних вмінь як складової професійної компетентності майбутнього вчителя фізики
ІС Войтович, ЮМ Галатюк, ВО Мислінчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 215-218, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20