Ігор Войтович
Ігор Войтович
професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теоретико–методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики
ІС Войтович
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
82013
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СЕРЕДОВИЩІ MOODLE НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ „CLOUD COMPUTING”
VP Serhiienko, IS Voitovich
Інформаційні технології і засоби навчання 24 (4), 2011
82011
Особистісно орієнтований підхід як основа формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів інформатики
НС Павлова, ІС Войтович
Міжвузівський збірник" Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука …, 2011
82011
Перспективи використання cloud computing” у навчальній діяльності педагогічних університетів
ВП Сергієнко, ІС Войтович
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
72011
Методика і техніка експерименту з оптики/Садовий МІ, Сергієнко ВП, Попов ІВ–2 вид., перероб. і доп
МІ Садовий
Кіровоград: Сабоніт, 2008
62008
підготовка майбутніх учителів фізики до використання прикладного ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ІС Войтович
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2009
52009
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
ІС Войтович
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
52006
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
52005
Методика використання засобів віртуальної наочності у навчальному процесі: навчально-методичний посібник
Н Гнедко
Рівне: О. Зень, 2014
42014
Вільне програмне забезпечення чи «CLOUD COMPUTING» у навчальному процесі?/Войтович ІС
ІС Войтович
Тези міжнародної науково-практичної конференції Foss Lviv-2011: збірник …, 2011
42011
Впровадження творчих експериментальних завдань у структуру шкільного фізичного експерименту/Ігор Войтович, Юрій Галатюк
І Войтович
Наукові записки.-Вип 55, 191-195, 0
4
Вільне програмне забезпечення чи „CLOUD COMPUTING “у навчальному процесі?
ІС Войтович
Proceedings of international scientific conference FOSS Lviv-2011, 2011
22011
Організація моніторінгу навчальних досягнень студентів при вивченні фізичних дисциплін
ІС Войтович
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
22011
Формування експериментальних умінь учнів на першому ступені вивчення фізики
ІС Войтович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 76-79, 2004
22004
Формування творчих педагогічних вмінь як складової професійної компетентності майбутнього вчителя фізики
ІС Войтович, ЮМ Галатюк, ВО Мислінчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 215-218, 2003
22003
Створення та використання навчальних ВІКІ-ресурсів з природничих дисциплін
ОП Войтович, ВП Сергієнко, ІС Войтович
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
12014
Мoтивацiя навчання майбутніх учителів в процесі їх підготовки до професійної діяльності
ІС Войтович
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Науково-дослідницька робота з інформатики у середніх та позашкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб.
І Войтович, В СЕРГІЄНКО
К.: ТОВ «Праймдрук, 2012
12012
Інтеграція фундаментальної та професійної підготовки з фізики майбутніх учителів інформатики
І Войтович
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип 89, 223-226, 2011
12011
Використання програм для тестування у навчанні фізики
ВП Сергієнко, ІС Войтович
Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”/за заг. ред. проф. ЄІ …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20