Євген Башкатов
Євген Башкатов
Начальник кафедри НА НГУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика визначення раціонального складу угруповання військ (сил) для виконання завдань у сфері безпеки
ММ Аdаmchuk, АY Babкоv, YH Bashkatov
Честь і закон 1 (48), 43-50, 2014
52014
Аналіз масових безладів на території країн Європи, СНД і України та роль внутрішніх військ під час їх ліквідації
ВВ Єманов, ЄГ Башкатов
Системи озброєння і військова техніка, 201-207, 2010
32010
Методика синтезу структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення угруповання Національної гвардії України, що діє в умовах надзвичайного стану
HA Drobakha, ІV Kovaliov, YH Bashkatov, АV Petik, ОМ Shapoval
Честь і Закон 4 (51), 54-59, 2014
12014
Питання тактики дій формувань внутрішніх військ МВС України з використанням мобільної високоточної зброї
КЮ Гунбін, ЄГ Башкатов, ІО Радченко, АВ Ковтуненко
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 214-217, 2013
12013
Обґрунтування математичного підходу щодо забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації
ГВ Іванець, МГ Іванець, СА Горєлишев, ЄГ Башкатов
Національна академія Національної гвардії України, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ КОМАНДИРОМ З’ЄДНАННЯ (ЧАСТИНИ) ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ РІШЕННЯ НА БІЙ (ДІЇ) У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ
ЄГ Башкатов
Aerosol Dispersion Model of Instant Release of the Active Substance, 130, 2019
2019
Теоретико-методологічний аспект значення інформованості особового складу під час виконання завдань з забезпечення державної безпеки
ОВ Минько, СВ Бєлай, ЄГ Башкатов
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 166-170, 2017
2017
Аналіз досвіду застосування диверсійно-розвідувальних сил у локальних війнах та збройних конфліктах
ВЮ Панченко, ЄГ Башкатов
Системи озброєння і військова техніка, 119-122, 2015
2015
Особливості тактики дій поліцейських миротворчих підрозділів під час виконання міжнародних миротворчих завдань
ЄГ Башкатов, ВЮ Панченко, ІО Радченко
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 142-149, 2014
2014
Польовий вихід як одна з форм підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів
VY Panchenko, YH Bashkatov
Честь і Закон 4 (51), 46-48, 2014
2014
Протидія мобільним засобам організації та координації масових безладь
КО Sporyshev, YH Bashkatov, ІV Kovaliov
Честь і Закон 4 (47), 66-67, 2013
2013
Способи ізоляційних дій підрозділів внутрішніх військ та їх класифікація
ВЮ Панченко, ЄГ Башкатов, ТА Сутюшев, ПВ Пістряк
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 202-205, 2013
2013
Підхід щодо побудови моделі системи заходів та дій внутрішніх військ у районі надзвичайного стану, введеного за умов виникнення масових безладів
ГА Дробаха, ЮП Бабков, ЄГ Башкатов, СВ Похнатюк
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 191-197, 2012
2012
УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
HA Drobakha, OV Lavnichenko, IV Kovaliov, YH Bashkatov, LV Rozanova
Честь і Закон 2 (41), 78-83, 2012
2012
ПОБУДОВА КОМПЛЕКСУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ І ЗАДАЧ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ НА УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ
МО Yermoshin, SP Kupin, YG Bashkatov, АО Pozhydaev
Честь і Закон, 61-68, 2011
2011
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СИЛ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПО ЗАВДАННЯХ НА ПІДСТАВІ ПРОГНОЗУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ …
YG Bashkatov
Честь і Закон, 60-68, 2011
2011
Підхід щодо побудови математичної моделі інформаційно-психологічного впливу на особовий склад внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань
ІІ Ліпатов, КЮ Гунбін, ЄГ Башкатов, ЛВ Розанова
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 195-200, 2011
2011
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ
RА Rovishen, ОD Cherkashin, ОY Chernyshenko, YG Bashkatov
Честь і Закон, 37-41, 2011
2011
Порівняльний аналіз завдань силових структур колишнього СРСР, Російської Федерації та України при забезпеченні правового режиму надзвичайного стану
ВМ Клішин, ВВ Єманов, ЄГ Башкатов, СА Блощіцин
Системи озброєння і військова техніка, 226-231, 2011
2011
Визначення можливостей військової частини щодо збору особового складу під час її приведення у готовність до дій за призначенням
СІ Скрипнюк, ЄГ Башкатов
Системи озброєння і військова техніка, 13-16, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20