Follow
Віталій Коваль
Віталій Коваль
кандидат технічних наук, доцент екномічної кібернетики, Східноєвропейський університет ім.Рауфа
Verified email at suem.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання ексцесних випадкових величин із заданим кумулянтним описом на основі бігауссівського розподілу
АВЧ ЮП Кунченко, СВ Заболотній, ВВ Коваль
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 38-42, 2005
22005
Управління якістю надання освітніх послуг у інформаційно-аналітичної системі ВНЗ
ВВ Коваль, ЯМ Манькута
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015
12015
Итеративные процедуры решения уравнений максимизации полинома при неодинаково распределенной выборке
АС Гавриш, СВ Заболотный, ВВ Коваль
Радиоэлектроника и информатика, 6-8, 2011
12011
Поліноміальне оцінювання фази радіосигналу при асиметрично-ексцесній мультиплікативній заваді
ВВ Коваль, ОС Гавриш, СВ Заболотній
Радиоэлектроника и информатика, 12-15, 2011
12011
Дослідження ефективності нелінійних оцінок параметра постійного сигналу на фоні мультиплікативних завад шляхом імітаційного моделювання
ВВК СВ Заболотній
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 75-79, 2007
1*2007
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА ГРУПОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ VUE. JS
ІЯ Співак, ВВ Коваль, СЯ Крепич
Західноукраїнський національний університет Факультет комп’ютерних …, 2023
2023
Інформаційно-комунікаційна технологія керування навчальним центром кібербезпеки з функціональністю симуляційного кіберполігону
ВВ Коваль
Сумський державний університет, 2023
2023
Інтегрування документаційного забезпечення інформаційної системи навчального процесу
МЮС ВВ Коваль
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології …, 2021
2021
Інформаційні технології забезпечення мультикритеріального тестування веб-застосувань
АЯГ ВВ Коваль
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Сучасний стан та …, 2021
2021
Дослідження можливості отримання вогнетривкого корозійностійкого цементу на основі алюмомагнезіальних складів
ВВ Дейнека, ВВ Коваль
НУЦЗУ, 2021
2021
Перепроектування системи управління державою Україна. Періоди децентралізації, наміри, результати і прогнози.
ВВК ІС Задорожний
Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних …, 2020
2020
Особливості побудови моделі інформаційної безпеки мультимодальних транспортних перевезень
СОМ ЯМ Манькута, ВВ Коваль
Сучасні наукові підходи до модернізації економіки та фінансової системи …, 2020
2020
Модель забезпечення інформаційної безпеки процесу управління конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства.
МСО Манькута Я.М., Коваль В.В.
Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and …, 2020
2020
Моделі інформаційного урядування України
ЯММ ВВ Коваль
Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком …, 2018
2018
Інформаційна система дистанційного навчання для мережі навчальних закладів на основі LMS Moodle
ВВ Коваль
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2018
2018
Методологічні засади розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації
ВВ Коваль, СО Могілей
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2017
2017
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOLVING OF MULTI-CRITERIAN OPTIMIZATION TASKS
ВВ Коваль, СО Могілей
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 128-135, 2017
2017
Сучасні методи автоматизації навчального процесу ВНЗ
ВВ Коваль, АМ Опаленко, ЯМ Манькута
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ МЕРЕЖ
ВВ Коваль, АМ Опаленко
ББК 65.052 Ф 59 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ, 2016
2016
MODERN METHODS OF EDUCATIONAL PROCESS AUTOMATIZATION IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
ВВ Коваль, АМ Опаленко, ЯМ Манькута
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 44-56, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20