Підписатись
Опалько В.В.
Опалько В.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мегатренды глобального экономического развития
ВМ Мотриченко, ВВ Опалько
122014
Глобальна бідність: масштаби, тенденції і загрози розвитку: монографія
ОБ Чернега, ВВ Опалько, ...
ДонНУЕТ, 2010
102010
Соціально-економічна нерівність і формування нової парадигми інклюзивного розвитку в Україні
ВВ Опалько
Причорноморські економічні студії, 63-69, 2019
92019
Реформування системи охорони здоров'я в Україні
ВВ Опалько
Вісник Черкаського університету Науковий журнал, 25-32, 2011
82011
Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на розвиток світового господарства
ОБ Чернега, ВВ Опалько
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 31, 2010
82010
Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах
ВВ Опалько
Актуальні проблеми економіки 12, 179-185, 2005
82005
Мегатренди розвитку у світовій енергетиці
ВВ Опалько
Економічний простір, 41-51, 2016
72016
Еволюція поглядів на трактування наукової категорії нерівність та детермінанти її розвитку
ВВ Опалько
Вісник Черкаського університету. Серія: економічні науки, ЧНУ, Черкаси, 38-49, 2017
52017
Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем
ВВ Опалько
Глобальні та національні проблеми економіки 15, 3-8, 2017
32017
Определяющие факторы развития социально-экономических систем
ВВ Опалько
Проблемы экономики, 302-307, 2017
32017
Модернізація світової економіки: теоретико-методологічний аспект
ВВ Опалько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Подолання бідності–головне завдання виконання цілей розвитку тисячоліття
ОБ Чернега, ВВ Опалько
Вісник економіки транспорту і промисловості, 335-340, 2010
32010
Подолання бідності в системі світового господарства
ВВ Опалько
Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган …, 2009
32009
Подолання бідності в системі світового господарства: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук: 29.02. 2009
ВВ Опалько
Донецьк, 2009
32009
Особливості середовища розвитку підприємництва в Україні.
ОВВ Селіванов В.Л.
Ефективна економіка, 2018
22018
Ідеологія причин нерівності та суперечності глобального економічного розвитку
ВВ Опалько
Проблемы экономики, 24-30, 2018
22018
Аналіз економічної діяльності домогосподарств, як суб’єктів ринкової економіки України
ОО Кобзар, ВВ Опально
Економічні студії, 06, 2015
22015
Імперативи сталого глобального розвитку
ВВ Опалько
Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки, 217, 2012
22012
Подолання бідності через розвиток торгових відносин на шляху до ЄС
ВВ Опалько
Вісник Технологічного університету Поділля, 92-95, 2004
22004
Інформація як стратегічний ресурс
ВВ Опалько
Мат-ли Міжнар. семінару «Нова економіка і вища освіта, 16-17.01, 2003
22003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20