Follow
Грицай Ірина Олегівна
Грицай Ірина Олегівна
Other namesIryna Hrytsai, I.Hrytsai, I.O. Hrytsai
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Verified email at dduvs.in.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика
ІО Грицай
Хай-Тек Прес, 2018
532018
Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій
ІО Грицай
Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2012
212012
Принцип гендерної рівності та механізм його забезпечення: теоретико-правовий аспект
ІО Грицай
Наук: спец 81, 2018
152018
Принципи, функції, форми та методи адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій
ІО Грицай
Право і суспільство, 192-197, 2012
152012
Адміністративно-правові основи регулювання у сфері масової інформації в Україні
ІО Грицай, КЮ Примаков
Хай-Тек Прес, 2018
112018
Неурядові правозахисні організації в Україні: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ЛР Наливайко
Наливайко ЛР, Грицай ІО, Дніпров ОС, 2014
112014
Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: монографія
ЛР Наливайко, ІО Грицай
Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013
102013
Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій
ОІ Грицай
Науковий вісник Херсонського державного університету, 6-2, 2014
82014
Неурядові правозахисні організації як інститут громадянського суспільства
ІО Грицай
Право і суспільство, 26-30, 2011
82011
Принцип гендерної рівності: вітчизняний досвід і міжнародні стандарти
I Грицай
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 31 (3-2), 13-16, 2018
72018
Проблема гендерного балансу в національних збройних силах: теоретико-прикладний аспект
ІО Грицай
Науковий вісник публічного та приватного права 5, 3-8, 2016
72016
Вдосконалення міграційного законодавства україниу контексті європейської інтеграції
ІО Грицай
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
72013
Принцип гендерної рівності у соціально-економічній сфері на місцевому рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід
ІО Грицай
Приватне та публічне право, 3-7, 2018
62018
Актуальні питання правового регулювання діяльності громадських об’єднань в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення
ІО Грицай
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2015
62015
Гендерні аспекти забезпечення основних прав і свобод людини й громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект
ІО Грицай
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2018
52018
Теоретико-правова характеристика механізму забезпечення принципу гендерної рівності
ІО Грицай
Правові новели, 7-14, 2018
52018
Теоретико-правові проблеми реалізації норми Закону України Про місцеві вибори щодо гендерної квоти
І Грицай
Evropský politický a právní diskurz, 88-94, 2018
52018
Конспект лекцій з навчальної дисципліни інформаційне право: для студентів
ІО Грицай
Д.: Міністерство внутрішніх справ України дніпропетровський державний …, 2016
52016
Міграційне право: навч. посіб. для студентів ВНЗ/Наливайко ЛР, Грицай ІО, Степаненко КВ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ
ЛР Наливайко
Київ: Хай-Тек Прес, 2014
52014
Методика розслідування крадіжок з автотранспортних засобів: проблеми теорії та практики: монографія
ІО Грицай, РЗ Голобутовський, ВА Медяник, АО Рибалкін
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20