Dorota Jelonek
Dorota Jelonek
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
Подтвержден адрес электронной почты в домене zim.pcz.pl
НазваниеПроцитированоГод
Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu: podstawy teoretyczne i studium przypadku
J Brzóska, D Jelonek
Przegląd Organizacji, 48-55, 2015
232015
Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie: studium metodologiczno-empiryczne
D Jelonek
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
222009
Implementation of logic flow in planning and production control
R Ulewicz, D Jelonek, M Mazur
Management and production engineering review 7 (1), 89-94, 2016
182016
The concept of building regional business spatial community
D Jelonek, C Stępniak, T Turek
e-Business (ICE-B), 2013 International Conference on, 1-8, 2013
182013
The role of open innovations in the development of e-entrepreneurship
D Jelonek
Procedia Computer Science 65, 1013-1022, 2015
152015
Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa
D Jelonek
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 26-38, 2003
142003
Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiÄ™ biorstwa
D Jelonek
Wydaw. WZ PC, 2002
132002
The role of the internet in open innovations models development
D Jelonek
Business Informatics 1 (23), 38-47, 2012
122012
The entrepreneurship in Poland and in Hungary
A Dunay, D Jelonek
Polish Journal of Management Studies 12 (1), 2015
102015
Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji
D Jelonek
Informatyka Ekonomiczna, 318-329, 2014
102014
Informatyka ekonomiczna
J Goliński, D Jelonek, A Nowicki
Aspekty naukowe i dydaktyczne, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania …, 2004
102004
IT support for resource-based approach in enterprise management
D Jelonek, C Stępniak
Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and …, 2013
92013
Koopetycja
D Jelonek
Identyfikacja źródeł korzyści dla przedsiębiorstw,(w:) Borowiecki R., Rojek …, 2012
92012
Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka Ekonomiczna
D Jelonek, B Łukasik-Makowska
Informatyka Ekonomiczna, 274-299, 2014
82014
Przestrzeń internetowa w otoczeniu organizacji: implikacje dla zarządzania strategicznego
D Jelonek
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2013
82013
Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji
D Jelonek
Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2012
82012
Accounting in the Cloud Computing.
E Wyslocka, D Jelonek
Turkish Online Journal of Science & Technology 5 (4), 2015
72015
The entrepreneurship in Poland and in Hungary: future entrepreneurs education perspective
BC Illés, A Dunay, D Jelonek
Polish Journal of Management Studies 12, 2015
72015
Spatial Tools for Supporting Regional e-Entrepreneurship
D Jelonek, I Pawełoszek, C Stępniak, T Turek
Procedia Computer Science 65, 988-995, 2015
72015
Identification of mental barriers in the implementation of cloud computing in the SMEs in Poland
D Jelonek, C Stępniak, T Turek, L Ziora
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2014 Federated …, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20