Світлана Аксьонова
Світлана Аксьонова
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічний аспект/за ред. ЕМ Лібанової
КБО Аксьонова С.Ю.
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
161*2010
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
АС Ю.
Населення України, 39-55, 93-107, 2008
68*2008
Соціально-демографічні проблеми українського села
АС Ю.
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 79-105, 443-449, 2007
62*2007
Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики …
С сімей в Україні
Київ: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. Державний …, 2010
302010
Інститут географії
НАН України
К.: Наук. думка, 2005
18*2005
Особливості народжуваності у жінок середнього віку
СЮ Аксьонова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
122009
Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: монографія
АСЮ Лібанова ЕМ
НАН України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН, 123–148, 148–169, 2009
62009
Парадоксальність проблем сучасної дітородної активності в Україні
СЮ Аксьонова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
62007
Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект
ІО Курило, СЮ Аксьонова, БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
52016
Державна доповiдь про становище дiтей в Українi (за пiдсумками 2011 року) єв та iн
СЮ Аксьонова, МЮ Варбан, ОА Василь
52012
сучасний вимір//Щорічна державна доповідь президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року …
С молодь України
К.: 2009.–130 с, 10-13, 2009
52009
До питання про чинники дітородної активності населення
БО Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
42010
Форми зайнятості жінок і материнство
АС Ю.
Україна: аспекти праці, 3-8, 2007
4*2007
Освіта для населення третього віку як сучасний демоекономічний імператив
ІО Курило, СЮ Аксьонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Гендерні відмінності витрат часу на домашню роботу
СЮ Аксьонова
Демографія та соціальна економіка, 125-136, 2013
32013
Черговість народжень у матерів середнього і пізнього репродуктивного віку
СЮ Аксьонова
Демографія та соціальна економіка, 64-74, 2015
22015
Трансформації народжуваності та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
СЮ Аксьонова
ББК 60.55 Д 31, 10, 2015
22015
ГЕНЕРАТИВНЫХ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
СЮ АКСЕНОВА
Демографія та соціальна економіка, 56-63, 2010
12010
Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок
С Аксьонова, І Курило
2018
Життя невід’ємне від науки (до 70-річчя академіка НАН України СІ Пирожкова)
ЕМ Лібанова, СЮ Аксьонова, ОП Рудницький
Вісник НАН України, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20