Подписаться
Світлана Аксьонова
Світлана Аксьонова
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічний аспект/за ред. ЕМ Лібанової
КБО Аксьонова С.Ю.
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
239*2010
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
1702016
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
АС Ю.
Населення України, 39-55, 93-107, 2008
93*2008
Соціально-демографічні проблеми українського села
АС Ю.
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 79-105, 443-449, 2007
85*2007
Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики …
С сімей в Україні
Запоріжжя, ТОВ «Друкарня «Друкарський світ, 2011
472011
Інститут географії
НАН України
К.: Наук. думка, 2005
30*2005
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe
S Basten, T Frejka, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, A Akrap, ...
272015
Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект
ІО Курило, СЮ Аксьонова, БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
192016
Особливості народжуваності у жінок середнього віку
СЮ Аксьонова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
172009
Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми
СЮ Аксьонова
Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України, 2016
152016
сучасний вимір//Щорічна державна доповідь президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року …
С молодь України
К.: 2009.–130 с, 10-13, 2009
92009
Середній вік матері при народженні дитини: чи можлива реверсія?
СЮ Аксьонова
Демографія та соціальна економіка, 53-66, 2018
82018
Освіта для населення третього віку як сучасний демоекономічний імператив
ІО Курило, СЮ Аксьонова
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 114-119, 2014
72014
Державна доповiдь про становище дiтей в Українi (за пiдсумками 2011 року) єв та iн
СЮ Аксьонова, МЮ Варбан, ОА Василь
72012
Парадоксальність проблем сучасної дітородної активності в Україні
СЮ Аксьонова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
72007
Гендерні відмінності витрат часу на домашню роботу
СЮ Аксьонова
Демографія та соціальна економіка, 125-136, 2013
62013
Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине: опыт сравнительного анализа
ИА Курило, СЮ Аксенова, ЛИ Слюсар
Демографія та соціальна економіка, 29-46, 2017
52017
Трансформації народжуваності та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
СЮ Аксьонова
Населення України: демографічні складові людського розвитку. Умань …, 2015
52015
До питання про чинники дітородної активності населення
БО Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
52010
Форми зайнятості жінок і материнство
АС Ю.
Україна: аспекти праці, 3-8, 2007
5*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20