Підписатись
Олександр Григорович Самойленко (Oleksandr Samoilenko)
Олександр Григорович Самойленко (Oleksandr Samoilenko)
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Підтверджена електронна адреса в ndu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ніжинська вища школа: сторінки історії
ГВ Самойленко, ОГ Самойленко
1032005
Ніжинська вища школа: від Гімназії вищих наук до університету
ГВ Самойленко, ОГ Самойленко
Ніжин: НДПУ, 2000
252000
Нариси культури Ніжина
ГВ Самойленко, ОГ Самойленко, СГ Самойленко
Ніжин: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. Миколи Гоголя, 1995
251995
Компетентнісний підхід до навчання інформатики в основній школі
НІ Самойленко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
132016
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя
ГВ Самойленко, ОГ Самойленко
Ніжин: Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, 1999
111999
Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ–поч. ХХ ст.)
ОГ Самойленко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, 2000
92000
От лектора до ректора: личное дело Ефима Федоровича Карского в Archiwum panstwowe M. St. Warszawy
АГ Самойленко
ББК 81 К26, 4, 1886
61886
Из истории музейного дела в Черниговской губернии: конец XIX–начало ХХ вв
АГ Самойленко
Вопросы музеологии, 41-49, 2012
52012
Грушевський та Ніжинська вища школа: до проблеми творчих та наукових зв’язків
О Самойленко
Наукові записки НДПІ. Вип 1, 82-84, 1996
51996
Краткий очерк истории нумизматического собрания учреждений Нежинской высшей школы
АГ Самойленко, СЮ Зозуля, МВ Потапенко
Описи нумизматического собрания учреждений Нежинской высшей школы середины …, 2013
42013
Грушевського та його взаємини з Ніжинською вищою школою
ЛВ Таран, ОГ Самойленко, МС Історіософія
Історія та культура Лівобережжя України.—Київ-Ніжин, 1997
41997
Розвиток освіти та науки в Ніжині в XVII–XX столітті: Нариси культури
ГВ Самойленко, ОГ Самойленко, СГ Самойленко
Ніжин, 1996
41996
Розвиток освіти та науки в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст. Нариси культури. Частина 3
ГВ Самойленко
ГВ Самойленко, ОГ Самойленко, СГ Самойленко.–Ніжин: НДПУ, 1996
31996
Михайло Тулов–вчений-філолог, педагог, перший голова Історичного товариства Нестора–літописця
ОГ Самойленко, ОВ Самойленко
Література та культура Полісся: збірник наукових праць.–Ніжин, 189-202, 2011
22011
Суспільний розвиток Візантії у працях ЄО Черноусова
О Самойленко
Сiверянський лiтопис, 2010
22010
Инструкция для ученых занятий магистранта БД Грекова, составленная профессором ИП Козловским
ОГ Самойленко
22009
Він хотів примножувати славу української науки
ОГ Самойленко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 209-218, 2008
22008
1ван Васильович Лашнюков-перший видатний юторик в Н1жиш//Лггература та культура Полюся
ОГ Самойленко
Вип 34, 94-110, 2007
22007
Культура Чернігівщини ХІ–першої половини ХVІІ ст.
ГВ Самойленко
Ніжин: Вид. НДУ, 50-52, 2004
22004
Викладачі Ніжинської вищої школи. бібліографічний покажчик. Ч. 1 1820-1920
ЛВ Гранатович
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20