Кремень Ольга Іванівна / Olga Kremen
Кремень Ольга Іванівна / Olga Kremen
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінанси: навчальний посібник
ОІ Кремень
К.: Центр учбової літератури, 2012
362012
Фінансова статистика
ВМ Кремень, ВМ Кремень, ОІ Кремень, ОИ Кремень
Центр учбової літератури, 2014
192014
Особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіону
ОІ Кремень, ОИ Кремень
142010
Категорія „фінансовий механізм”: науково-методичні підходи до тлумачення сутності
ВМ Кремень, ВМ Кремень, ОІ Кремень, ОИ Кремень
Подільський державний аграрно-технічний університет; ПВНЗ" Хмельницький …, 2012
112012
Відкритість економіки та напрями її оцінки [Електронний ресурс]
ОІ Кремень
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_31/Zmist …, 0
8
Сутність і значення соціально-економічної категорії «зайнятість населення»
ОІ Кремень, ОИ Кремень
Хмельницький національний університет, 2009
62009
Бухгалтерська професія: значення для підприємства, держави та суспільства
ОІ Кремень, ОІ Чоботар
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 2012
52012
Відкритість економіки та напрямки її оцінки
ОІ Кремень, ОИ Кремень
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2009
52009
Асиметрія стану сфери зайнятості населення на регіональних ринках праці: методичні підходи та необхідність вивчення
О Кремень
Економіст, 2005
52005
Інформаційне забезпечення в системі статистичного вивчення зайнятості населення
ОІ Кремень, ОИ Кремень
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2009
42009
Статистичне дослідження зайнятості населення (регіональний аспект)
ОІ Кремень
ОІ Кремень, 2006
42006
Методологія статистичного вивчення зайнятості населення
ОІ Кремень, ОИ Кремень
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2004
42004
Міграційні процеси в Україні: особливості, причини та їх наслідки
ОІ Кремень, ОИ Кремень, ОВ Гавриш
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013
32013
Фінанси
ВМ Кремень, ОІ Кремень, ВМ Кремень, ОИ Кремень
Центр учбової літератури, 2012
32012
Зайнятість населення: основні підходи до трактування сутності та сегментації
ОІ Кремень, ОИ Кремень
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
32010
Оцінка рівня конкуренції в галузі: статистичний підхід (на прикладі молокопереробної промисловості)
ОІ Кремень, ОИ Кремень
Хмельницький національний університет, 2008
32008
Методичні підходи до розрахунку чистих активів підприємства
ОІ Кремень, ОИ Кремень, Г Філатова
Економічний простір, 2014
22014
Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни
ВМ Кремень, ВМ Кремень, ОІ Кремень, ОИ Кремень
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
22012
Науково-методичний підхід до оцінювання незалежності фінансового нагляду
ВМ Кремень, ММ Бричко, ОІ Кремень
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018
12018
Оцінювання дотримання вимог фінансового нагляду у банківському секторі
ВМ Кремень, ВМ Кремень, ОІ Кремень, ОИ Кремень, ММ Бричко, ...
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20