Follow
Віктор Вдовченко / Victor Vdovchenko ORCID iD 0000-0003-3509-2972
Віктор Вдовченко / Victor Vdovchenko ORCID iD 0000-0003-3509-2972
старш наук співробітник відділу технологічної освіти, професор, доктор філософії в галузі дизайну
Verified email at undip.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика трудового навчання: технічної і художньої праці. Теоретичні засади і емпіричний досвід початкової дизайн-освіти: метод. посіб.
ВП Тименко
К.: Інформаційні системи, 2009
252009
Проектне моделювання на заняттях з освітньої галузі «Технології»
ВВ Вдовченко
Вісник Черкаського університету.-Вип 26, 19-22, 2001
162001
та ін. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10–11 класах «Графічний дизайн»
ВВ Вдовченко, ТО Божко
Освіта і управління 10 (1), 129-160, 2007
92007
Трудове навчання: технології і дизайн. Програма для 5 кл
ВВ Вдовченко, ВП Тименко
Сільська школа України, 2004
92004
Педагогічні умови реалізації технологічного профільного навчання
МС Корець, ВВ Вдовченко, АМ Тарара
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та …, 2010
82010
Синтез дизайну і технологій у системі національної неперервної дизайн-освіти/Теорія і методика виховання: Науково-педагогічний вісник/за ред. ВГ Бутенка
ЄА Антонович, ВВ Вдовченко
Херсон: Грінь ДС–2012.–Вип 2, 4-10, 2012
72012
Основи дизайну: підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. Профільн. рівень
ВВ Вдовченко, ТО Божко
Педагогічна думка, 2010
72010
Оригінальні рішення проблеми креативності старшокласників у фундаментальних і прикладних дослідженнях художнього і технічного проектування
ВВ Вдовченко, ЗВ Вдовченко
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за, 232-233, 2009
72009
Методика викладання образотворчого мистецтва і дизайну: навч. програма для підготовки, перепідготовки вчителя образотв. мистецтва і вчителя труд. навч. для викладання …
ВВ Вдовченко, ЄА Антонович
Завуч, 274, 2006
72006
Основи дизайну: Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання в 10-11 класах
В Вдовченко, В Тименко, Є Антонович
Дизайн-освіта: профільне навчання старшокласників: прогр., календар. плани і …, 2006
72006
Сучасна модель довузівської підготовки з «Основ дизайну» на засадах етнодизайну для дизайнерських факультетів мистецьких вишів
Є Антонович, В Вдовченко
Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: зб. наук …, 2015
62015
Концептуальні засади фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій Художньо-проектна творчість, Декоративно-прикладне мистецтво, Основи дизайну профільного …
В Вдовченко, Є Антонович
Педагогічний дискурс, 20-33, 2015
62015
Формування понять з художнього та технічного проектування (за проектно-технологічною системою безперервної технологічної освіти професора Вдовченка ВВ)
ВВ Вдовченко
Реклама як художньо-комунікативні практики. Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ …, 2014
62014
Застосування понять з дизайнерського проектування в технологічній освіті
ВВ Вдовченко
Zbior raportow naukowych “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki …, 2014
62014
Прикладні експериментальні дослідження–апробація змісту інтегрованих курсів з навчальних предметів освітніх галузей «Мистецтво» та «Технології» у Кловському ліцеї № 77 м. Києва
ВВ Вдовченко
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН …, 2011
62011
та ін. Навчальна програма «Трудове навчання: основи дизайну» для загальноосвітніх навчальних закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, коледжів (5-9 класи). Рекомендовано МОН …
ВВ Вдовченко
Трудова підготовка в закладах освіти, 13-34, 2010
62010
Розробка та апробація змісту навчальних програм для набуття художньо-проектних компетентностей учнів у ліцеях технологічного профілю
ВВ Вдовченко, НМ Сорочан
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН …, 2015
52015
Теоретичне моделювання реалізації предметної (проектно-технологічної) компетентності на заняттях «Трудового навчання»(основна школа)
ВВ Вдовченко
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН …, 2013
52013
Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «технології» з технічних видів праці в основній школі
ВВ Вдовченко
52013
та ін. Проект Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Технології»
ТС Мачача, ВВ Вдовченко
Проект Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти …, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20