Светлана Лобода
Светлана Лобода
Национальный авиационный университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей
СМ Лобода
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010
282010
Педагогічна преса як чинник формування педагогічної творчості вчителя в історії розвитку української освіти (ХХ століття)
СМ Лобода
Т. Шевченка. Луганськ, 2011
132011
Просторові слова-концепти в художній картині світу М. Гумільова та Й. Бродського
СМ Лобода
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02 «Російська мова»/СМ Лобода …, 2001
102001
Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості
С Лобода
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 217-226, 2012
62012
Періодизація становлення й розвитку української педагогічної преси ХХ століття як віддзеркалення проблеми педагогічної творчості вчителя
СМ Лобода
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-47, 2012
62012
Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації: монографія/за наук. ред
А Галич
ОО Бровко. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2017
42017
Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів кібербезпеки
ОВ Матвійчук-Юдіна, СМ Лобода
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 269-277, 2017
22017
Педагогічна творчість учителя і комунікативна практика педагогічного періодичного видання
СМ Лобода
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî êîìóí³êàòèâí³ ïîòåíö³¿ ïåäàãîã³÷ íèõ âèäàíü ó ñïðàâ³ …, 2007
22007
Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах
С Лобода, С Денисенко, В Войцех
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Історичний контекст розвитку проблеми педагогічної творчості вчителя як складова частина сучасного освітньо-інформаційного простору
С Лобода
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби Української держави 1917–1920 рр.
СМ Лобода
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 39-44, 2009
12009
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ
С Лобода
Освіта на Луганщині, 20, 2008
12008
Новаторський пошук учителів в умовах стагнації суспільства (1960–1990 рр.)
СМ Лобода
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 65-69, 2008
12008
Функції педагогічної публіцистики в сучасному освітньо-культурному просторі
СМ Лобода
Нові технології навчання:[наук.-метод. зб./кол. авт.].–К.: Інститут …, 2007
12007
Навчально-методичний комплекс" Стандартизація та управління якістю"
СМ Лобода, ОВ Матвійчук-Юдіна
Національний авіаційний університет., 2019
2019
Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ситняківської Світлани Михайлівни на тему «Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в …
СМ Лобода
ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Інтелектуальна власність продуктів мультимедіа"
СМ Лобода, АЮ Кириленко
2018
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни" Вступ до спеціальності"
СМ Лобода, АЮ Кириленко
2018
Відгук офіційного опонента про дисертацію Плиски Юрія Станіславовича «Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в Україні і Польщі: порівняльний аналіз …
СМ Лобода
ЖДУ імені Івана Франка, 2018
2018
Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії
СМ Лобода, СМ Денисенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 58-69, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20