Людмила Москальова / Lyudmyla Moskalyova
Людмила Москальова / Lyudmyla Moskalyova
МДПУ имени Богдана Хмельницкого
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва
ЛЮ Москальова
Дис… к. п. н./Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України–К, 2004
142004
Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх загальноосвітніх закладах: навч. посіб
ВМ Жуковський, ЛЮ Москальова
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2013
132013
Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури
ЛЮ Москальова
ЛЮ Москальова, 2011
132011
Виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: теоретичний та методичний аспекти
ЛЮ Москальова
ТОВ" Видавничий будинок ММД", 2009
132009
Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів
ОМ Павленко, СВ Шаров, ЛЮ Москальова, ТМ Шарова, АС Коваленко
Інженерні та освітні технології 7 (3), 106-121, 2019
102019
Професійне становлення у практиці управління
Л Москальова
Oсвітa. ua (Вид-во «Плеяди»), 2008
92008
Портфоліо як форма організації навчання майбутніх учителів інформатики
КП Осадча
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
82010
Оптимізація навчально-виховного процесу як умова успішної адаптації студентів-першокурсників
ІС Третякова, НО Буряк
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
62011
Ретроспективний аналіз розвитку інформаційного суспільства
ТМ Шарова, ЛЮ Москальова
Актуальные научные исследования в современном мире 7 (39), 31-35, 2018
52018
Перспективи людиномірності як принципу гармонізації культурно-освітнього простору студентів педагогічних спеціальностей
Л Москальова
Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції …, 0
5
Образование взрослых и андрагогика: достижения, проблемы и перспективы развития
ВН Приходько
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
42011
Діяльнісно-компетентнісний підхід до організації словникової роботи
НВ Горбунова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
42011
Sacredness of the family in ciltural practices of Northern PreAzov peoples: historical and theoretical aspects
L Moskalyova, L Eremina
Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP) 9 (1), 117-129, 2015
32015
Технология взаимодействия студенческой молодежи с учащимися основной школы в проведении экспериментального исследования в системе предпрофильного образования
ЛЮ Москалёва, ЮВ Шевченко
Международный журнал экспериментального образования, 42-44, 2013
32013
ЧИТАННЯ І КОМПРЕСІЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ОМ Семеног
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
32010
Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров’язбережних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку
ЛВ Гаращенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
32010
Формування цінностей сімейного життя у вихованців шкіл-інтернатів
ЛЮ Москальова, АВ Жовтоног
ББК 6/8я43 C69, 6, 2019
22019
Theory and methodology of teaching subgects of spiritual and moral direction
V Zhukovsky, L Moskalyova
Academy of Ostrog, 2013
22013
Соціально-педагогічне проектування культурно-освітнього простору дітей та молоді в освітніх закладах: загальні положення
Л Москальова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
22013
Вплив діалогу світоглядно-духовних ідентичностей на культурно-освітній простір особистості
Л Москальова
Versus, 83-86, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20