Підписатись
Мар'яна Іванків
Мар'яна Іванків
доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аccumulation of organochlorine pesticides in vegetation around of places of their storage/М. Yа. Іvankiv, SО Vovk
IМ Yа
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura …, 2014
52014
Особливості трансформації стійких органічних забруднювачів у ґрунті
ВСО Іванків М. Я., Бальковський В. В., Павкович С. Я.
Вісник ЛНАУ, Агрономія, 24-30, 2017
2*2017
Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних забруднень у ґрунті
ВСО Іванків М. Я., Бальковський В. В., Кружель Б. Б., Павкович С. Я.
Вісник ЛНАУ, Агрономія, 18-22, 2016
2*2016
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ У СИСТЕМІ “ҐРУНТ-РОСЛИНА” В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
МЯ Іванків
Львівський національний аграрний університет, 2016
22016
Accumulation of organochlorine pesticides in vegetation around of places of their storage
M Ivankiv, S Vovk, V Marcynovsky
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura …, 2014
22014
Особливості акумуляції пестицидів та їх похідних у рослинному покриві поблизу складів зберігання
МЯ Іванків
Вісник Львівського національного аграрного університету: зб. наук. праць …, 2012
22012
Особливості міграції та накопичення хлорорганічних пестицидів у ґрунті у зоні складів їх тривалого зберігання
МЯ Іванків
Вісник Львівського національного аграрного університету: зб. наук. праць …, 2011
22011
Молочна продуктивність і жирнокислотний склад молока корів за збагачення раціонів захищеними рослинними полієновими кислотами
ІЯ Павкович С., Вовк С., Бальковський В.
Вісник ЛНАУ, Агрономія, 199-203, 2017
12017
Вплив агротехнологій детоксикації пестицидів на врожайність зерна ячменю ярого
МЯ Іванків
Науковий вісник НЛТУ України 25 (5), 150-155, 2015
12015
Агротехнологічні заходи зниження рівня хлорорганічних пестицидів та їх похідних у ґрунтах
МВП Іванків М. Я., Вовк С. О.
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Використання альтернативних джерел енергії у плануванні екотуристичних об’єктів як один із технологічних методів захисту довкілля
НВ Качмар, ТМ Дацко, МЯ Іванків, АІ Дидів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2021
2021
Екологічна безпека технологічних процесів виробництва етилового спирту зі зброджуваних продуктів
ТМ Дацко, МЯ Іванків, НМ Гринчишин
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2021
2021
Вплив структури раціону на жирнокислотний склад молочного жиру корів
С Павкович, С Вовк, В Бальковський, Н Огородник, М Іванків, Я Сірко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 265-267, 2019
2019
Видовий склад фітоценозу територій, прилеглих до складів агрохімікатів
М Іванків, Н Огородник, В Бальковський, С Павкович, С Вовк, ...
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 20-24, 2018
2018
Дослідження видового складу фітоценозу територій, прилеглих до складів агрохімікатів
ГІМ Іванків М. Я., Огородник Н. З., Бальковський В. В., Павкович С. Я., Вовк ...
Вісник ЛНАУ, Агрономія, 20-24, 2018
2018
Молочна продуктивність і жирнокислотний склад ліпідів молока за використання у раціоні корів «байпас» олійних добавок
СЯМ Павкович С. Я., Вовк С. О., Бальковський В. В., Огородник Н. З., Іванків ...
Вісник ЛНАУ, Агрономія, 141-144, 2018
2018
Відновлення ґрунту, забрудненого хлорорганічними пестицидами
М Іванків
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 29-33, 2015
2015
Вміст хлорорганічних пестицидів в молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища
МЯ Іванків, СО Вовк
Вінниця, 2013
2013
Особливості негативної дії хлорорганічних пестицидів на довкілля
М Іванків, С Вовк, В Марциновський
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 44-48, 2013
2013
Електромагнітний спосіб підвищення продуктивності агроландшафтів – актуальне питання аграрної науки
ЯБ В. Паранюк, С. Ковалишин, М. Іванків
Вісник ЛНАУ: Агроінженерні дослідження, 48-54, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20