Підписатись
Ганна Дугінець
Ганна Дугінець
Інші іменаGanna Duginets, Hanna Duhinets
Державний торговельно-економічний університет/ State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On the supranational and national level of global value chain management. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (4), 1922-1937
V Koval, G Duginets, O Plekhanova, A Antonov, M Petrova
117*2019
Зовнішня торгівля України, ХХІ століття: монографія
НОІ АА Мазаракі, ТМ Мельник, АА Мазаракі.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
44*2016
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
ВОА Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Фісуненко П.А.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010
37*2010
Impact of Green Innovation on Environmental Performance of SMEs in An Emerging Economy
I Arsawan, V Koval, G Duginets, O Kalinin, I Korostova
362021
Global value chains: monograph
G Duginets
Kyiv National University of Trade and Economics, 2018
34*2018
Ukrainian economy growth imperatives
SMGD A. Mazaraki
30*2018
Економічна теорія: Підручник
ЗВМ Тарасевича.
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
27*2006
Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні
ГВ Дугінець
Донецький національний технічний університет, 2006
242006
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації
РАА Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець
Економічний простір, 42-52, 2013
192013
Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи
ГВ Дугінець, ВВ Тронько
Економічний часопис-ХХІ, 10-13, 2015
17*2015
Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Монографія/[ВП Антонюк, СС Аптекар, НА Балтачеєва та ін.]; під заг. ред.. ВІ Ляшенка
ЮВ Макогон
Донецьк: Юго-Восток, 2010
172010
Global imperatives for development of international production networks: case of Ukraine.
G Duginets
Problems and Perspectives in Management,, 57-69, 2020
13*2020
Концепція Інтернет речей у глобальному виробництві: досвід для України
ГВ Дугінець
Економіка і регіон, 127-133, 2018
12*2018
Визначення напрямів стимулювання експортного потенціалу Дніпропетровського регіону (на основі анкетування підприємств регіону)
НІ Верхоглядова
Вісн. Дніпропетров. ун-ту.—2010.—Вип 2, 3-8, 2010
12*2010
Transformation of Ukrainian foreign trade flows in the context of Ukraine-EU association.
D G.
Journal of the European Economy, 317-329., 2017
11*2017
Стратегiя посткризового розвитку зовнiшньоекономiчного сектора України: монографiя: за заг. ред.: АА Мазаракi.
АА Мазаракi, ТМ Мельник, ВВ Юхименко
10*2014
Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж
Г Дугінець
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 33–46-33–46, 2018
92018
Особенности формирования трансакционных издержек экономической интеграции
АВ Дугинец
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2004
92004
The essence of hybrid wars in the XXI century
G Duginets, М Petrova
Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy, 2020
72020
Pavlyshyna, k.“Sanktsii u zovnishnii torhivli “[Sanctions in Foreign trade]
HV Duhinets
Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 5-17, 2019
7*2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20