Ганна Дугінець (Ganna Duginets, Duhinets)
Ганна Дугінець (Ganna Duginets, Duhinets)
зав. кафедри світової економіки КНТЕУ, д.е.н.
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On the supranational and national level of global value chain management. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (4), 1922-1937
V Koval, G Duginets, O Plekhanova, A Antonov, M Petrova
56*2019
Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні
ГВ Дугінець
Донецький національний технічний університет, 2006
24*2006
Економічна теорія: Підручник
ЗВМ Тарасевича.
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
20*2006
Ukrainian economy growth imperatives
SMGD A. Mazaraki
17*2018
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
ВОА Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Фісуненко П.А.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010
17*2010
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації
РАА Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець
Економічний простір, 42-52, 2013
162013
Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи
ГВ Дугінець, ВВ Тронько
Економічний часопис-ХХІ, 10-13, 2015
15*2015
Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Монографія/[ВП Антонюк, СС Аптекар, НА Балтачеєва та ін.]; під заг. ред.. ВІ Ляшенка
ЮВ Макогон
Донецьк: Юго-Восток, 2010
142010
Визначення напрямків стимулювання експортного потенціалу Дніпропетровського регіону (на основі анкетування підприємств регіону)
ЮВ Орловська, ГВ Дугінець, НІ Верхоглядова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство та …, 2010
11*2010
Global Value Chains
G Duginets
КYIV: KNUTE [in Ukraine], 2018
10*2018
Особенности формирования трансакционных издержек экономической интеграции
АВ Дугинец
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2004
102004
Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж
Г Дугінець
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 33–46-33–46, 2018
82018
Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект
ПА Фісуненко, ГВ Дугінець
Маркетинг і менеджмент інновацій, 214-219, 2012
82012
Зовнішня торгівля України, ХХІ століття: монографія
НОІ АА Мазаракі, ТМ Мельник, АА Мазаракі.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
7*2016
Стратегiя посткризового розвитку зовнiшньоекономiчного сектора України: монографiя: за заг. ред.: АА Мазаракi.
АА Мазаракi, ТМ Мельник, ВВ Юхименко
6*2014
Transformation of Ukrainian foreign trade flows in the context of Ukraine-EU association.
D G.
Journal of the European Economy, 317-329., 2017
5*2017
Pokaznyky otsinky rivnia rozvytku eksportnoho potentsialu rehionu [Performance evaluation of the level of development of export potential of the region]
HV Duhinets, HV Kucheriavenko
Ekonomichnyj prostir 68, 2012
5*2012
Sanktsii u zovnishnii torhivli [Sanctions in foreign trade]
H Duhinets, K Pavlyshyna
Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo–Foreign trade: economics …, 2019
42019
Концепція «Інтернет речей» у глобальному виробництві: досвід для України.
ГВ Дугінець
ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник, 127-133, 2018
42018
Сучасні особливості зовнішньоторговельних відносин України та Угорщини
ГВ Дугінець
4*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20