Валентина Фрицюк
Валентина Фрицюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування креативності майбутніх учителів музики
ВА Фрицюк
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 2004
252004
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
vsрu. edu. uа/sсіenсe/dіs/des_12_3. рdf, 2017
182017
Професійний саморозвиток майбутнього педагога: монографія/Валентина Анатоліївна Фрицюк
ВА Фрицюк
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД 364, 2016
162016
Акмеологічний підхід до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього вчителя
ЛП Вовк, ВА Фрицюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
52016
Креативность будущих учителей и условия ее формирования
ВА Фрицюк
Педагогические технологии, 27-36, 2009
52009
Поняття креативності майбутнього учителя музики
ВА Фрицюк
Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія.–Вип 6, 128-130, 2002
52002
Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВЗН
ВА Фрицюк
Інженерні та освітні технології, 92-94, 2015
42015
Креативність учителя музики: діагностика та розвиток/Навч.-метод. посібник для майбут. учителів
ВА Фрицюк
Вінниця, Видавництво ТОВ фірма «Планер, 2013
42013
До питання кадрового забезпечення профільної школи
ВА Фрицюк
Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М. Коцюбінського, 184-185, 2004
42004
Професійний саморозвиток майбутнього вчителя
ВА Фрицюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 0
4*
Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ
ВА Фрицюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 107-114., 2017
32017
Проблема креативності у педагогічних дослідженнях
В Фрицюк
Педагогічна думка, 32-37, 2009
32009
Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця
ВА Фрицюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 160-167., 2017
22017
Зарубіжний досвід підготовки фахівців до професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
22016
Професійний саморозвиток як психолого-педагогічна категорія
V Frytsiuk
Pedagogical Discourse, 248-253, 2015
22015
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
ІГ Герасимова, ВА Фрицюк
12019
Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах трансформації суспільства
ВІ Шахов, ВИ Шахов, ОМ Паламарчук, ОН Паламарчук, ВМ Галузяк, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018
12018
Ефективність технології підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2016
12016
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА”
ВА Фрицюк
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку
V Fritsiuk
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 127-132, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20