Валентина Фрицюк
Валентина Фрицюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування креативності майбутніх учителів музики
ВА Фрицюк
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 2004
302004
Професійний саморозвиток майбутнього педагога: монографія
ВА Фрицюк
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД 364, 2016
242016
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Вінниця: ВДПУ, 2017
232017
Креативність учителя музики: діагностика та розвиток/Навч.-метод. посібник для майбут. учителів
ВА Фрицюк
Вінниця, Видавництво ТОВ фірма «Планер, 2013
92013
Акмеологічний підхід до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього вчителя
ЛП Вовк, ВА Фрицюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
82016
Креативность будущих учителей и условия ее формирования
ВА Фрицюк
Педагогические технологии, 27-36, 2009
72009
Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВЗН
ВА Фрицюк
Інженерні та освітні технології, 92-94, 2015
62015
Проблема креативності у педагогічних дослідженнях
В Фрицюк
Педагогічна думка, 32-37, 2009
62009
Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця
ВА Фрицюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 160-167., 2017
52017
Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ
ВА Фрицюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 107-114., 2016
52016
До питання кадрового забезпечення профільної школи
ВА Фрицюк
Наук. зап. Сер. Педагогіка і психологія/Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М …, 2004
52004
Поняття креативності майбутнього учителя музики
ВА Фрицюк
Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія.–Вип 6, 128-130, 2002
52002
Професійний саморозвиток майбутнього вчителя
ВА Фрицюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 0
5*
Зарубіжний досвід підготовки фахівців до професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
32016
Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Український педагогічний журнал, 60-65, 2016
32016
Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
32016
Професійний саморозвиток як психолого-педагогічна категорія
V Frytsiuk
Pedagogical Discourse, 248-253, 2015
32015
Ефективність технології підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2016
22016
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА”
ВА Фрицюк
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Вінниця: ВДПУ, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20