Вікторія Вікторівна Козлова
Вікторія Вікторівна Козлова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реалізація виховного впливу в англомовному парентальному дискурсі: структурно-семантичний та прагматичний аспекти
ВВ Козлова
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «Германські мови»/ВВ Козлова …, 0
8*
Засоби вираження категорії оцінки в умовах статусної асиметрії в англомовному парентальному діалогічному дискурсі
В Козлова
Вісник ХНУ. Дискурсологія і лінгвістика тексту, 117-121, 2009
32009
Особливості реалізації когнітивного виховного впливу в партнерській моделі спілкування в англомовному парентальному діалогічному дискурсі
ВВ Козлова
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВН Каразіна № 972, 63, 2011
22011
Часо-просторові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях
КВВ Багацька О.В.
Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки, С.10-14., 2018
12018
Функціональність перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі
ВВ Козлова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
12016
МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ (Language influence in English speaking parental discourse)
В Козлова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
12014
Комунікативний стиль дискурсивної особистості батьків у англомовному парентальному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук, ВМ Козлова
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 347-359, 2011
12011
Вербальні маркери статусної асиметрії в англомовному парентальному діалогічному дискурсі
ВВ Козлова
Видавництво СумДУ, 2009
12009
МОВНІ РЕАЛІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ
V Kozlova, O Bagatska
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series …, 2019
2019
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «ГЛАМУРНА ЖІНКА»: ПОНЯТІЙНИЙ, ОБРАЗНИЙ, ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТИ
Л Козлова
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]., 50-55, 2019
2019
Функціонування мовних засобів вікової семантики в англомовному парентальному дискурсі
БОВ Козлова В.В.
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики 1 …, 2018
2018
Реалізація комунікативної ініціативи в англомовному парентальному дискурсі
ВВ Козлова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Ситуації реалізації мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі
ВВ Козлова
Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів …, 2017
2017
МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ
ВВ Козлова
Young 38 (11), 2016
2016
Стратегія гармонізації в англомовному парентальному дискурсі
Козлова
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики …, 2016
2016
Роль невербальних компонентів при реалізації мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі .
Козлова
Наукові записки. Серія: Філологічні науки, С.76-79, 2015
2015
Стратегії мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі
Козлова
Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри …, 2015
2015
Особливості реалізації морально-волітивного впливу в домінантному парентальному дискурсі
Козлова
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах., С. 116-125., 2013
2013
Стратегії і тактики мовленнєвого впливу в партнерському парентальному дискурсі
ВВ Козлова, VV Kozlova
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
2013
Структурно-семантичні та прагматичні особливості раціонально-інформативного впливу в домінантному парентальному дискурсі
ВВ Козлова
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20