Николай Шпика
Николай Шпика
OMBeketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Експлуатація автомобілів
ОВ Бевз, СО Магопець, МВ Красота, ОО Матвієнко
КНТУ, 2014
6*2014
К вопросу модернизации тяговых электроприводов городского электротранспорта
НИ Шпика, АВ Донец
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2006
62006
О создании тяговых асинхронный электроприводов в НПО Электротяжмаш
ВИ Носков, НИ Шпика, ГИ Яровой
Новини енергетики, 5-7, 2001
52001
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Правове регулювання перевезень вантажів та пасажирів(для студентів напряму підготовки 6.070101 Організація…
АВ Куниця, МС Виноградов, НО Селезньова
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу…, 2012
3*2012
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6…
МТ Кузло, МО Фурсович
3*2011
Состояние и перспективы внедрения тяговых электроприводов переменного тока
ВИ Носков, НИ Шпика
Гидроэнергетика Украины, 63-67, 2006
32006
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Электрификация транспорта, 2014
12014
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни" Кредитування і контроль"
ПМ Карась, ОМ Крамаренко
12012
Тяговий асинхронний електропривод для міського електротранспорту
МВ Хворост, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 7-10, 2012
12012
Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу
МВ Хворост, МІ Шпіка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 170-175, 2012
12012
Обладнання для освітлення автомобіля та методи управління адаптивною системою переднього освітлення
КО Сорока, ВФ Харченко, МІ Шпіка
Lighting Engineering & Power Engineering 2 (52), 63-67, 2018
2018
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань 13…
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Фізичні властивості та сучасні методи дослідження напівпровідникових мікро-і нанорозмірних структур"
ВР Копач, ГС Хрипунов, РВ Зайцев, МВ Кіріченко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2015
2015
Покращення технічної ефективності та енергетичних показників системи тягового електроприводу трамвайного вагону
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, АІ Бесараб
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного…, 2015
2015
Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, ВА Герасименко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного…, 2015
2015
Development the models of electric machines for traction electric drive of the transport vehicles including eddy currents
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Electrification of Transport, 99-103, 2014
2014
Подяка за активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції" Електротехніка та електромеханіка-2010" Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2009…
МІ Шпіка
2010
ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В ЛІФТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
МІ Шпіка
2010
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ВХ Далека, ОВ Донець, МІ Шпіка, ОО Сухорукова
Коммунальное хозяйство городов, 236-242, 2009
2009
ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З МІКРОПРОЦЕСОРНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ
ВХ Далека, ВФ Харченко, МІ Шпіка, ОО Сухорукова
Коммунальное хозяйство городов, 286-292, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20