Николай Шпика
Николай Шпика
OMBeketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
К вопросу модернизации тяговых электроприводов городского электротранспорта
НИ Шпика, АВ Донец
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2006
62006
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація автомобілів»
ОВ Бевз, СО Магопець, МВ Красота, ОО Матвієнко
КНТУ, 2014
5*2014
Тяговий асинхронний електропривод для міського електротранспорту
МВ Хворост, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2012
22012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин"
ПІ Пілов, КА Левченко, ІК Младецький, ЛЖ Горобець, ОО Березняк, ...
Національний гірничий університет, 2007
22007
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни" Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу"
ЮІ Пиндус, РР Заверуха, ВВ Клендій
12016
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Электрификация транспорта, 2014
12014
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни" Кредитування і контроль"
ПМ Карась, ОМ Крамаренко
12012
Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу
МВ Хворост, МІ Шпіка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 170-175, 2012
12012
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Фізичні властивості та сучасні методи дослідження напівпровідникових мікро-і нанорозмірних структур"
ВР Копач, ГС Хрипунов, РВ Зайцев, МВ Кіріченко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2015
2015
Покращення технічної ефективності та енергетичних показників системи тягового електроприводу трамвайного вагону
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, АІ Бесараб
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, ВА Герасименко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Development the models of electric machines for traction electric drive of the transport vehicles including eddy currents
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Electrification of Transport, 99-103, 2014
2014
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи «Камеральне дешифрування аерофотознімків» із навчальної дисципліни" Фотограмметрія та дистанційне зондування …
ЛМ Чудовець
2013
Подяка за активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції" Електротехніка та електромеханіка-2010" Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2009 …
МІ Шпіка
2010
ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В ЛІФТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
МІ Шпіка
2010
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ВХ Далека, ОВ Донець, МІ Шпіка, ОО Сухорукова
Коммунальное хозяйство городов, 236-242, 2009
2009
ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З МІКРОПРОЦЕСОРНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ
ВХ Далека, ВФ Харченко, МІ Шпіка, ОО Сухорукова
Коммунальное хозяйство городов, 286-292, 2009
2009
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів” для студентів 4 курсу денної і заочної …
ЮС Калиниченко, ОВ Донець, МІ Шпіка
2009
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ІК Галетич
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20