Николай Шпика
Николай Шпика
OMBeketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
7*2011
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Опалення” студентами напряму підготовки 6.060101" Будівництво" професійного спрямування" Теплогазопостачання та …
ЛА Саблій, ММ Басюк
6*2012
К вопросу модернизации тяговых электроприводов городского электротранспорта
НИ Шпика, АВ Донец
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2006
62006
О создании тяговых асинхронный электроприводов в НПО «Электротяжмаш»
ВИ Носков, НИ Шпика, ГИ Яровой
Новини енергетики, 5-7, 2001
52001
Состояние и перспективы внедрения тяговых электроприводов переменного тока
ВИ Носков, НИ Шпика
Гидроэнергетика Украины, 63-67, 2006
42006
Анализ инфологической модели городских тепловых сетей
АБ Костенко, МВ Булаенко, ВФ Харченко, НИ Шпика
ББК: У 290-21, 108, 2014
22014
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Тяговий асинхронний електропривод для міського електротранспорту
МВ Хворост, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 7-10, 2012
12012
Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу
МВ Хворост, МІ Шпіка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 170-175, 2012
12012
Обладнання для освітлення автомобіля та методи управління адаптивною системою переднього освітлення
K Soroka, V Kharchenko, M Shpika
Lighting Engineering & Power Engineering 2 (52), 63-67, 2018
2018
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Фізичні властивості та сучасні методи дослідження напівпровідникових мікро-і нанорозмірних структур"
ВР Копач, ГС Хрипунов, РВ Зайцев, МВ Кіріченко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2015
2015
Покращення технічної ефективності та енергетичних показників системи тягового електроприводу трамвайного вагону
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, АІ Бесараб
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, ВА Герасименко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Сучасні інформаційні технології в наукових і маркетингових дослідженнях" для студентів напряму …
ВВ Рубан, ВЮ Мавріду, КВ Селезньова, ВЮ Мавриду, ЕВ Селезнева
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика», розділ “Механіка” для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної …
МО Ковалець, ВІ Гаращенко, ЛВ Соляк, ОВ Гаращенко
2014
Подяка за активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції" Електротехніка та електромеханіка-2010" Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2009 …
МІ Шпіка
2010
ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В ЛІФТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
МІ Шпіка
2010
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ВХ Далека, ОВ Донець, МІ Шпіка, ОО Сухорукова
Коммунальное хозяйство городов, 236-242, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20