Підписатись
Sukhachova Nataliia Sergiivna Сухачева Наталия Сергеевна Сухачова Наталія Сергіївна
Sukhachova Nataliia Sergiivna Сухачева Наталия Сергеевна Сухачова Наталія Сергіївна
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості перекладу термінів англомовної терміносистеми менеджменту
НС Сухачова
Молодий вчений, 266-270, 2017
82017
Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри англомовної терміносистеми менеджменту
НС Сухачова
Запоріжжя, 2014, 2014
52014
Семантичні деривати англомовної економічної терміносистеми та особливості їх перекладу на українську мову
ВІ Воскобойник, НС Сухачова
32020
Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління …
НС Сухачова
ПУЕТ, 2017
32017
Особливості перекладу ідіоматичних виразів
К Кришень, НС Сухачова
ПП Астрая, 2021
22021
Науковий концепт як складник концептуальної картини світу
НС Сухачова
Мова і міжкультурна комунікація, 74-83, 2017
22017
Конверсія як один із способів творення термінолексики англомовної терміносистеми менеджменту
НС Сухачова
Мова і міжкультурна комунікація, 62-69, 2019
12019
Семантична деривація в англомовній терміносистемі менеджменту
НС Сухачова
Лінгвістика: зб. наук. пр., 2015
12015
The Effectiveness of the Financial Control and Factors Affecting It
A Sobol, N Sukhachova, I Krachenko
Ovidius University of Constantza, Faculty of Economic Sciences, 2013
12013
Концепт МЕНЕДЖМЕНТ як основний складник англомовної терміносистеми менеджменту
Н Сухачова
Філологічні науки, 93-99, 2011
12011
Структурно-семантичні особливості афіксальних іменників-термінів сфери менеджменту
НС Сухачова
Нова філологія: зб. наук. пр., 2007
12007
Метафора як стилістичний засіб впливу на адресата (на прикладі англомовних рекламних текстів)
ВІ Воскобойник, НС Сухачова
ЛІНГВІСТИКА, 96–107-96–107, 2023
2023
Матеріали конференції
НС Сухачова
2023
Мовні засоби експресивності англомовного публіцистичного дискурсу в соціокультурологічному феномені сучасного комунікативного простору: перекладацький аспект
О Клімова, НС Сухачова
2022
Особливості перекладу каталогів продукції (на матеріалі англомовних каталогів кондитерських виробів)
ІВ Фурса
2022
Автоматизовані системи перекладу як програмний додаток для оптимізації процесу перекладу
ІЮ Картіна, НС Сухачова
2022
Засоби відтворення в українській мові абревіатур англомовних текстів публіцистичного стилю
ОМ Тур, НС Сухачова
2022
Лексико-семантичні особливості англомовних юридичних термінів та проблеми їх перекладу українською мовою
О Кульчій, НС Сухачова
2022
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENDER У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
ІС Лещенко, НС Сухачова
2022
Переклад сучасних поетичних творів українською мовою (на матеріалі англомовної поезії Х. Морт, О. Вонга та А. Горман)
К Дашко, НС Сухачова
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20