Людмила Кудирко
Людмила Кудирко
професор економіки, Київський національний торговельно-економічний
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 1/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ГВ М.
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008
137*2008
Транснаціональні корпорації : навч. посіб
ВВ Рокоча, ОВ Плотніков, ВЄ Новицький, ЛП Кудирко, ОО Сльозко
К. : Таксон, 2001
592001
Монографія/АА Мазаракі, ВВ Юхименко, ОП Гребельник та ін.; за заг. ред. АА Мазаракі
Управління експортним потенціалом України
К.: КНТЕУ 2007, 209, 2007
45*2007
Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія
А Мазаракі, О Корольчук, Т Мельник
К.: КНТЕУ, 2010
262010
монографія/АА Мазаракі, ТМ Мельник, ВВ Юхименко, ВМ Костюченко, ЛП Кудирко [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
АА Мазаракі
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
25*2012
Ukrainian economy growth imperatives: Monograph [Text] / edited by Аnatolii А. Mazaraki
A Mazaraki, S Melnichenko, G Duginets, et al
Prague: Coretex CZ SE, 2018
162018
Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання
А Мазаракі, Т Мельник, Л Кудирко, В Тронько
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
72011
Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України
ЛП Кудирко, ІМ Севрук
Бізнес Інформ, 56-63, 2013
62013
Міжнародна економіка:підручник
ТМ Мазаракі, АА: Мельник
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т 1, 633, 2014
5*2014
Marketing strategies of the European retail chains in Ukraine
L Kudyrko, I Sevruk
Economic Annals-XX, 43-47, 2016
42016
Світовий ринок товарів і послуг : підручник / за заг. ред. А.А. Мазаракі
А Мазаракі, Т Мельник, В Юхименко, та ін.
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
4*2015
Міжнародна компонента феномену китайської економіки в контексті глобального лідерства
ЛП Кудирко, КЙ Пугачевська, КС Пугачевська
Науковий Вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць, 172-177, 2010
32010
Трансформація підходів до вибору регуляторних моделей зовнішньої торгівлі
ЛП Кудирко, ЛП Кудырко, LP Kudyrko
Вісник Приазовського державного технічного університету:Серія: Економічні …, 2015
22015
Макроекономічні аспекти протидії глобальним дисбалансам
ЛП Кудирко, ММ Хапатнюковський
Економічний простір, 5-14, 2014
22014
Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення: монографія
Т Берднікова, О Євтушенко, Череп, Л Кудирко
ЗНУ, 2014
22014
Експортний потенціал річкового транспорту в Україні
ЛП Кудирко, АВ Троцан, ОЮ Ємельянова
Економічний простір, 15-27, 2014
22014
Еволюція міжнародного маркетингу
Л КУДИРКО
Вісник КНТЕУ, 39-54, 2013
22013
Promotion of Ukraine’s export to China: priorities and institutional framework
M Tetiana, K Liudmyla, P Kateryna, S Iryna
Problems and Perspectives in Management 17 (3), 508-520, 2019
1*2019
Міждисциплінарні аспекти формування теорії суверенітету у світовій економічній та правовій науці (XVI-ХХІ ст.)
ЛП Кудирко, ММ Хапатнюковський, ВВ Небрат
Збірник наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки …, 2014
12014
Історична траєкторія розвитку інституту протекціонізму
ЛП Кудирко
Історія народного господарства та економічної думки України, 227-246, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20