Олександр Іванович Кожухар
Олександр Іванович Кожухар
завідувач кафедри всесвітньої історії, доцент, Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема демократизації пострадянських країн Центральної Азії
ОІ КОЖУХАР
36. наук. праць. Серія: «Історія та географія», 100-103, 2012
22012
Трансформація політичних структур в постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи
ОІ КОЖУХАР
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія, 170-178, 2008
22008
Безпека Заходу США в кінці ХІХ ст. та України 1918 – 1921 рр.: порівняльний аналіз
ОІК С Корнієнко
Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції, 113-116, 2019
2019
Політика Японії в Центральній Азії
ОІ Кожухар
Соціально-гуманітарні науки і сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської …, 2018
2018
Організація Договору про колективну безпеку у військово-політичній стратегії Російської Федерації в Центральній Азії
ОІ Кожухар
Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність …, 2018
2018
Казахстан і Турменістан у зовнішній політиці України (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)
ОІ Кожухар
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ …, 2018
2018
Політика Ісламської Республіки Ірану в центральній азії (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.)
ОІ Кожухар
Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті, 14-17, 2018
2018
Витоки та становлення концепції "Rzeczpospolita od morza do morza"
О.І.КОЖУХАР, В.С. ЛИСЕНКО
Україна - Польша: історичне сусідство. Матеріали міжнародної наукової …, 2017
2017
Роль Шанхайської організації співробітництва в регіональній системі безпеки
ОІ КОЖУХАР
Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті, 23-27, 2015
2015
Політичний іслам та ісламський фундаменталізм в пострадянських країнах Центральної Азії
О.І. КОЖУХАР
Релігія, релігійність, філософія і гуманіристика у сучасному інформаційному …, 2014
2014
Політика Європейського Союзу в Центральній Азії ( кін. ХХ- поч. ХХI ст.)
О.І.КОЖУХАР
Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети …, 2014
2014
Іслам і влада в пострадянських країнах Центральної Азії
ОІ КОЖУХАР
Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. праць., 376-379, 2014
2014
Трансформация внешней политики России в Центральной Азии в постсоветский период
ОІ КОЖУХАР
Науковий діалог «Схід – Захід»: Матеріали наукової конференції з міжнародною …, 2013
2013
Кланы в жизни современных центральноазиатских обществ
ОІ КОЖУХАР
Традиционные общества: неизвестное прошлое: Материалы ІХ международной …, 2013
2013
Центральна Азія в політиці Європейського Союзу
ОІ КОЖУХАР
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» 2, 175-176, 2013
2013
Центральна Азія в зовнішній політиці Ірану в 90-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст.
ОІ КОЖУХАР
Аркасівські читання: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної …, 2013
2013
Еволюція політики Китаю в Центральній Азії (90-ті рр. XX ст. - поч. XXI ст.)
КОЖУХАР, О.І.
Зб. наук. праць. Серія: „Історія та географія”, 107-112, 2013
2013
Історія створення і функціонування Конституційного Суду Республіки Болгарія
ОІ КОЖУХАР
Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання …, 2012
2012
Інтеграція Польщі до євроатлантичних структур
О.І.КОЖУХАР
Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання …, 2012
2012
Рух Опору в Польщі в роки Другої світової війни
О Кожухар, В Лисенко
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20