Follow
Вікторія Анатоліївна Перцева / Вікторія Анатоліївна Кушнерук/ Viktoriia  Pertseva
Вікторія Анатоліївна Перцева / Вікторія Анатоліївна Кушнерук/ Viktoriia Pertseva
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти
ВА Греченко, ІВ Чорний, ВА Кушнерук, В Режко
К.: Літера, 464, 2000
762000
Культурологія
І Чорний, В Перцева
Харків: Прометей-Прес, 2005
10*2005
Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю
В Перцева, І Чорний, І Голопич
Харків: ХНУВС, 2019. 272 с., 2019
42019
Психологізм прози І.Вільде
В Перцева
Українське літературознавство 69, 281-285, 2010
4*2010
Символизм названия романа Грации Деледды «Плющ»
В Перцева
Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV …, 2011
22011
Національно-патріотичне виховання курсантів ХНУВС на прикладі життя та творчості ТГ Шевченка
ІВ Чорний, ВА Перцева
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2020
12020
МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В НОВЕЛАХ ДЗВІНКИ ТОРОХТУШКО
В Перцева
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В. І …, 2020
12020
Формування комунікативної компетенції під час викладання української мови як іноземної
В Перцева
Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах …, 2018
12018
Музейна експозиція як одна із форм збереження й презентації культурної спадщини
В Перцева
Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності …, 2022
2022
Дослідження комунікативної компетентності представників професії поліцейського
В Перцева, Р К.
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану, 414-416, 2022
2022
Роль кроскультурної комунікації у викладанні української мови як іноземної
В Перцева
Ad orbem per linguas. До світу через мови, 409-411, 2022
2022
Поліраціональний характер наукової дискусії
В Перцева, О Оверчук
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та …, 2022
2022
Особливості сприйняття й розуміння текстів
В Перцева, В Куліш
Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку, 33-35, 2021
2021
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ
ВА Перцева, ОС Остапенко
Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до доручення Харківського …, 2021
2021
Ігор Віталійович ЧОРНИЙ
ВА ПЕРЦЕВА
Редакційна колегія, 132, 2021
2021
Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю : Практикум : навчальний посібник.
В Перцева, О Оверчук, І Голопич
2021
Комунікація у сфері науки: природа й особливості організації
В Перцева
Таврійські філологічні читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2021
2021
Postmodern Tendencies in the Russian Poetry of the "Silver Age".
M Chornyi, I., Pertseva, V., Chorna, V., Horlova, O., Shtepenko, O ...
Postmodern Openings, 124-140, 2021
2021
Вербальні маніфестації концепту ЧОРНИЙ в українській лінгвокультурній парадигмі (на тлі поетичної моделі світу першої третини XX сторіччя).
В Перцева, О Оверчук
Закарпатські філологічні студії, 144-152, 2021
2021
НОВІ РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННОЇ КУЛЬТУРИ
ВА Перцева, ВА Боровець
The 1st International scientific and practical conference “The world of …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20