Follow
Vember Viktoriia / Вембер Вікторія Павлівна
Vember Viktoriia / Вембер Вікторія Павлівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет інформаційних технологій та математики
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формувальне оцінювання: від теорії до практики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 45-57, 2013
1082013
Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес
ВП Вембер
Електронне наукове фахове видання „Інформаційні технології і засоби навчання”, 2007
922007
Навчально-методичні вимоги до електронного підручника
ВП Вембер
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 50-56, 2006
732006
Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська, ВП Вембер, ОВ Барна
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, 48-62, 2010
562010
Робочий зошит з інформатики. 6 клас
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Оріон, 2017
45*2017
Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська, НА Саражинська
Видавничий дім “Освіта”, 2014
452014
Роль та місце електронного підручника в навчально-методичному комплекті з навчального предмета для загальноосвітньої школи
ВП Вембер
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2009
432009
Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи
ВП Вембер
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
422008
Інформатика: підручник для 10 класу
НВ Морзе, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
УВЦ «Школяр», 2010
382010
3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
НВ Морзе, ВП Вембер, МА Гладун
Інформаційні технології і засоби навчання: Теорія, методика і практика …, 2019
352019
Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення?
НВ Морзе, ВП Вембер
Директор школи, ліцею, гімназії, 31-36, 2007
342007
Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
НВ Морзе, ВП Вембер, МА Бойко
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 202-214, 2019
272019
Formuvalne otsiniuvannia: vid teorii do praktyky [Formative assessment: from theory to practice]
NV Morze, OV Barna, VP Vember
Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh …, 2013
262013
Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?(за матеріалами моніторингового дослідження з інформатичних компетентностей випускників …
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, МВ Золочевська, ОВ Ігнатенко, ...
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-8, 2010
242010
Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem
L Hrynevych, N Morze, V Vember, M Boiko
Educational Technology Quarterly, 1-22, 2021
232021
Formative and Peer Assessment in Higher Education
N Morze, V Vember, L Varchenko-Trotsenko
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
202017
3D mapping of digital competency in Ukrainian education system
N Morze, V Vember, M Gladun
Information Technologies and Learning Tools 70 (2), 28-42, 2019
192019
Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту
НВ Морзе, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
К.: Школяр, 2010
172010
The role of digital technologies in the development of the STEM education ecosystem
L Hrynevych, N Morze, V Vember, M Boiko
Information Technologies and Learning Tools 83 (3), 15-16, 2021
142021
Using of digital technologies for formative assessment
N Morze, V Vember, M Gladun
Open educational e-environment of modern University, special edition 7, 202-204, 2019
14*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20