Маракушин Андрій Ігорович / Marakushyn Andrey I.
Маракушин Андрій Ігорович / Marakushyn Andrey I.
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізична підготовка курсантів-вертолітників у період допольотного навчання
АІ Маракушин
з фіз. вих. і спорту, ЛДІФК, 2006.–22 с, 2006
242006
Успешность первоначального летного обучения в зависимости от уровня развития физических, психических качеств и функционального состояния курсантов-вертолетчиков
ФИ Попов, АИ Маракушин
Оздоровительные технологии по физической культуреи спорту в учебных …, 2004
222004
Физическая подготовка летного состава-компонент безопасности полетов
ФИ Попов, АИ Маракушин, НН Бреславец
Физическое воспитание студентов 3, 76-79, 2011
212011
Фізична підготовка в Повітряних Силах Збройних Сил України: навчальний посібник
ОМ Ольховий, ПВ Панченко, ОГ Піддубний, ВМ Білуха, МВ Корчагін, ...
Х.: ХУПС, 2006.–260 с, 2006
72006
Формирование и диагностика уровня педагогических умений студентов в процессе физического воспитания
АИ Маракушин, АГ Поддубный, ВВ Коновалов, ВН Кирпенко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 75–80-75–80, 2015
62015
Робоча програма навчальної дисципліни" Фізичне виховання" для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, ІМ Собко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
62014
Аналіз досвіду підготовки військовослужбовців до рукопашного бою в зарубіжних кра нах
АІ Маракушин, ФІ Попов, РВ Куцевол
Педагогіка, психологiя та медикоYбiологiчнi проблеми фізичного виховання і …, 2011
62011
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ КУРСАНТОВ ЛЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
ВН Кирпенко, АИ Маракушин, ФИ Попов
Физическое воспитание студентов, 73-76, 2012
52012
Тест Макарова как средство профессионально-психологыческого отбора курсантов на операторские спецыальности
АС Ровный, АИ Маракушин, ФИ Попов, ВМ Нвиков
Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. пр.–Харків: ХДАФК, 328-332, 2009
52009
Сучасні оздоровчі фітнес-технології як засіб підвищення рухової активності та фізичної підготовленості студентів ВНЗ
АІ Маракушин, ОА Мкртічан
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
32016
Поэтапное планирование физической подготовки летного состава в годичном цикле
ФИ Попов, АИ Маракушин
Культура физическая и здоровье, 40, 2015
32015
Діагностування рівня педагогічних умінь студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, АИ Маракушин, ...
32014
Оцінка ефективності якості підготовки курсантів з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт»
СА Божко, АІ Маракушин, ОГ Піддубний
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
32007
Використання засобів електронного навчання у системі вищої освіти
АІ Маракушин, АВ Чередніченко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 118-123, 2015
22015
К вопросу о программе факультативных занятий по физической культуре в спортивных секціях/Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сборник статей XІ …
АИ Маракушин, АГ Поддубный, АМ Ивлев
ББК 75 Ф 50, 123, 2015
22015
Оптимізація фізичного виховання студентів внз на основі технологізації педагогічного процесу викладання дисципліни
ЖО Цимбалюк, ОГ Піддубний, АІ Маркушин, ВН Кирпенко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 7-10, 2012
22012
Влияние результатов психолого-профессионального отбора (ППО), физической и тренажной подготовки на успешность летного обучения курсантов
ФИ Попов, АИ Маракушин, АА Горелов
Физическое воспитание студентов 3, 72-74, 2010
22010
Модель організації спеціальної фізичної підготовки офіцерів-операторів в умовах бойового чергування
В Красота, О Ольховий, А Маракушин
22007
Вплив рівня розвитку професійно важливих якостей курсантів-вертолітників на успішність льотного навчання
А Маракушин
22005
Вітчизняний і закордонний досвід фізичної підготовки льотного складу
АІ Маракушин
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20