Андрій Маракушин
Андрій Маракушин
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фізична підготовка курсантів-вертолітників у період допольотного навчання
АІ Маракушин
з фіз. вих. і спорту, ЛДІФК, 2006.–22 с, 2006
222006
Успешность первоначального летного обучения в зависимости от уровня развития физических, психических качеств и функционального состояния курсантов-вертолетчиков
ФИ Попов, АИ Маракушин
Оздоровительные технологии по физической культуреи спорту в учебных …, 2004
212004
Физическая подготовка летного состава-компонент безопасности полетов
ФИ Попов, АИ Маракушин, НН Бреславец
Физическое воспитание студентов 3, 76-79, 2011
192011
Фізична підготовка в Повітряних Силах Збройних Сил України: навчальний посібник
ОМ Ольховий, ПВ Панченко, ОГ Піддубний, ВМ Білуха, МВ Корчагін, ...
Х.: ХУПС, 2006.–260 с, 2006
72006
Формирование и диагностика уровня педагогических умений студентов в процессе физического воспитания
АИ Маракушин, АГ Поддубный, ВВ Коновалов, ВН Кирпенко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 75–80-75–80, 2015
62015
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ КУРСАНТОВ ЛЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
ВН Кирпенко, АИ Маракушин, ФИ Попов
Физическое воспитание студентов, 73-76, 2012
52012
Робоча програма навчальної дисципліни" Фізичне виховання" для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, ІМ Собко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
42014
Тест Макарова как средство профессионально-психологического отбора курсантов на операторские специальности
АС Ровный, АИ Маракушин, ФИ Попов, ВМ Новиков
Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. пр.–Харків: ХДАФК, 328-332, 2009
42009
Поэтапное планирование физической подготовки летного состава в годичном цикле
ФИ Попов, АИ Маракушин
ББК 75 Ф 50, 161, 2014
32014
Діагностування рівня педагогічних умінь студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, АИ Маракушин, ...
32014
Оцінка ефективності якості підготовки курсантів з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт»
СА Божко, АІ Маракушин, ОГ Піддубний
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
32007
Сучасні оздоровчі фітнес-технології як засіб підвищення рухової активності та фізичної підготовленості студентів ВНЗ
АІ Маракушин, ОА Мкртічан
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
22016
К вопросу о программе факультативных занятий по физической культуре в спортивных секціях/Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сборник статей XІ …
АИ Маракушин, АГ Поддубный, АМ Ивлев
ББК 75 Ф 50, 123, 2015
22015
Оптимізація фізичного виховання студентів внз на основі технологізації педагогічного процесу викладання дисципліни
ЖО Цимбалюк, ОГ Піддубний, АІ Маркушин, ВН Кирпенко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 7-10, 2012
22012
Влияние результатов психолого-профессионального отбора (ППО), физической и тренажной подготовки на успешность летного обучения курсантов
ФИ Попов, АИ Маракушин, АА Горелов
Физическое воспитание студентов 3, 72-74, 2010
22010
Модель організації спеціальної фізичної підготовки офіцерів-операторів в умовах бойового чергування
В Красота, О Ольховий, А Маракушин
22007
Вплив рівня розвитку професійно важливих якостей курсантів-вертолітників на успішність льотного навчання
А Маракушин
22005
Вітчизняний і закордонний досвід фізичної підготовки льотного складу
АІ Маракушин
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
22005
Актуальні аспекти використання e-learning в сфері фізичної культури
А Маракушин, О Піддубний, А Чередніченко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 78-83, 2017
12017
Використання засобів електронного навчання у системі вищої освіти
АІ Маракушин, АВ Чередніченко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 118-123, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20