Єршова Галина Віталіївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін.; НАН України.–К., 2015.–336 с
І Україна
Access mode: http://ief. org. ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна …, 2015
442*2015
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
65*2016
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2009
382009
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення [моногр.]
ВІС [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, НАНУАІ Даниленка
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012., 2012
13*2012
Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми
Є ГВ
Економіка і прогнозування, С.137-148, 2017
112017
Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення
ГВ Єршова
Економіка і прогнозування, 53-63, 2011
102011
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
82018
Вплив кризи на фінанси реального сектору економік та шляхи їх оздоровлення [монографія]
ОО Даниленко АІ, Єршова ГВ, Терещенко
АІ Даниленко, ВВ Зимовець та ін.]-ДУ «Інститут економіки та прогнозування …, 2014
4*2014
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
НАН України АІ Даниленка.− К.: Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2011
42011
Нематеріальні активи промислових підприємств України
ГВ Єршова
Фінанси України, 104-112, 2011
32011
Efektyvnist’Diyal’nosti Pryvatyzovanykh Pidpryemstv v Ukraini [The Efficiency of Activities of Ukraine’s Privatized Enterprises]
A Danylenko, G Ershova, O Bilousova, O Koshyk, A Fedorenko, ...
Kyiv, Inst. for Economics and Forecast. of the NASU, 2015
22015
Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України. Монографія за ред.Зимовця В.
ОМК ВВ.Зимовець, ГВ.Єршова, АІ.Даниленко, ВІ.Гаркавенко
НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»., 2019
12019
Взаємодія держави та приватних інвесторів у реалізації пріоритетних проектів в Україні
ЄГВ Білоусова О.С.
Економіка і прогнозування, 7-20, 2015
12015
Пріоритети державного стимулювання процесів модернізації виробництва в умовах економічної кризи
ГВ Єршова
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
12009
Вплив валютної лібералізації на економіку України
ЄГВ Гаркавенко В.І.
Ekon. prognozuvannâ., 25-40, 2020
2020
Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України
ЄГВ Гаркавенко В.І.
Економіка і прогнозування, 47-62, 2020
2020
Оцінка впливу відміни податку на прибуток на інвестиційну активність підприємств
ГВ Єршова
Материалы международной научно-практической конференции (Львов, 28 сентября …, 2019
2019
Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України: наукова доповідь за ред. В.В.Зимовця,
ОМК ВВ.Зимовець,ГВ.Єршова,АІ.Даниленко,ВІ.Гаркавенко
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАн України", 2019
2019
Роль держави в інноваційно-інвестиційному розвитку України
ГВ Єршова
Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції …, 2018
2018
Прямі іноземні інвестиції: основні тенденції та проблеми.
ГВ Єршова
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансове регулювання зрушень …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20