Підписатись
Ірина Суворкіна
Ірина Суворкіна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра фтизіатрії і
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення
СС Герасименко, АО Єпіфанов, МД Корінько, ДМ Марченко, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
122010
Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної промисловості
ІВ Мельничук
102011
Аналіз формування організаційних структур при диверсифікації
МД Корінько
Актуальні проблеми економіки 5, 161-173, 2004
92004
Диверсифікація в історії економічної думки
МД Корінько
Актуальні проблеми економіки, 2-5, 2003
92003
Аудиторський контроль грошових коштів
МД Корінько
Національний університет харчових технологій, Громадська організація …, 2015
72015
Бухгалтерський облік в умовах інституціональних змін в Україні: напрями наукових досліджень
МД Корінько
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2011
62011
Процедури аудиту на підготовчому етапі планування.
МД Корінько
Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011
62011
Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності
МД Корінько
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 69, 2007
62007
Інвестування: пріоритети та ефективність
СО Гуткевич, МД Корінько
Актуальні проблеми економіки, 20-23, 2002
62002
Шляхи використання наявного потенціалу розвитку тваринництва в сучасних умовах
В Пабат, М Корінько
Тваринництво України, 2-7, 1999
61999
Оцінка суттєвості і помилок в аудиті
МД Корінько
Сталий розвиток економіки, 205-207, 2012
52012
Реструктуризація транснаціональних корпорацій: обліковоаналітичний аспект: монографія
МД Корінько
К.: Видавництво: ТОВ “Клякса, 2009
52009
Бухгалтерський облік:[навч. посіб.]
МД Корінько
К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство, 2009
52009
Внутрішній аудит: навч. посіб.
ВП Пантелеев, МД Корінько
За ред. д. е. н., проф. ВО Шевчука. Державна академія статистики обліку та …, 2006
52006
Диверсифікація: оцінка ефективності
МД Корінько
Актуальні проблеми економіки, 29-33, 2002
52002
Судова експертиза у процесі господарської діяльності
МД Корінько
Національний університет харчових технологій, Громадська організація …, 2016
42016
Отримання незалежним аудитором розуміння системи внутрішнього контролю суб’єкту господарювання та використання роботи внутрішнього аудиту
ТО Каменська, ОЮ Редько, СВ Бардаш, МД Корінько, ВП Пантелеєв
ТО Каменська, ОЮ Редько.–К.: НАСОА, 2013
42013
Первинні документи у підтвердженні реальності здійснення підприємницької діяльності
МД Корінько
Інтелект XXI, 95-98, 2018
32018
Фінансові ресурси суб’єктів господарювання
СО Гуткевич, МД Корінько
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
32012
Аудит облікових оцінок: документальне забезпечення формування висновків аудитора
МД Корінько
ЖДТУ, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20