Кафедра етики, естетики та історії культури НТУ "ХПІ"
Кафедра етики, естетики та історії культури НТУ "ХПІ"
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України
МФ Сумцов, ММ Красиков
ХОЦНТ, 2008
302008
Обрядово-зрелищные формы смеховой культуры современного украинского студенчества (К постановке проблемы)
ММ Красиков
Δờεа/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип 9, 61-69, 2006
92006
Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці ХІХ–на початку ХХ століття як феномен культури: автореферат дис.… канд. філос. наук: спец. 09.00. 12 …
НВ Фрадкіна
Гуманітарний часопис: зб. наук. праць.–Х.: ХАІ, 91-95, 2012
82012
Интернет как парта (студенческая эпиграфика в сети)
ММ Красиков
Интернет и фольклор: Сб. статей. М.: ГРЦРФ, 170-179, 2009
62009
К вопросу об изучении субкультуры спортсменов
ММ Красиков
Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докл 3, 260-288, 2006
62006
Просвітницька діяльність Харківського медичного товариства
НВ Фрадкіна
Гуманітарний часопис, 91-95, 2012
42012
Від етнографічного до культурно-антропологічного музейництва
ММ Красиков
Редакційна колегія, 2012
22012
Звичаєво-правовий інститут наймитування в українській етнокультурі другої половини XIX–початку XX століть
ВВ Маліков
Національна Академія Наук України; Інститут мистецтвознавства …, 2012
22012
Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів’ях та приказках
ВВ Маліков
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2012
22012
«Здесь было зверски убито время!»(Современное студенчество сквозь призму эпиграфики)
ММ Красиков
Антропологический форум, 2011
22011
Урбаника как сфера университетской педагогики
ММ Красиков
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Искусство… повторяться (Из опыта прочтения" Войны и мира" ЛН Толстого)
ММ Красиков
Русская филология. Украинский вестник, 31-35, 1994
21994
Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові
ВВ Маліков
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2014
12014
Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини XIX-початку XX століть
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини XIX-початку XX століть
ВВ Маліков
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках
В Маліков
Народна творчість та етнологія, 2011
12011
залУчення фольклорних джерел для вивчення наймитства в Українській традиЦійній народній кУльтУрі в дослідженнях дрУгої половини хіх–початкУ ххі століття
В Маліков
Народна творчість та етнографія, 2009
12009
UKRAINIAN LECTURE EDUCATIONAL FACTOR IN THE CONDITIONS OF MODERN UKRAINIAN MASS CULTURE
НВ Фрадкіна
Humanities journal, 22-29, 2019
2019
Плани семінарів та методичні рекомендації з дисципліни" Історія та культура України"
ОО Петутіна, НВ Вандишева-Ребро, ОВ Гайдамачук, ЛП Савченко, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Українознавчий освітній чинник в умовах сучасної української масової культури
НВ Фрадкіна
Гуманітарний часопис, 22-29, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20