Ірина Володимирівна Мартиненко,І.В. Мартиненко, IV Martynenko, ИВ Мартыненко
Ірина Володимирівна Мартиненко,І.В. Мартиненко, IV Martynenko, ИВ Мартыненко
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логопедія: підручник
МК Шеремет
К.: Видавничий дім «Слово, 2010
362010
Логопедія
МК Шеремет
К.: Видавничій Дім «Слово», 2014.–672 с, 2010
282010
Логопедія. Підручник. Третє видання, перероблене та доповнене/За ред. МК Шеремет
МК Шеремет
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
172014
Хрестоматія з логопедії
МК Шеремет, ІВ Мартиненко, СЮ Конопляста
КНТ, 2006
17*2006
Логопсихологія: курс лекцій.
ІВ Мартиненко
К.: ДІА, 2019
14*2019
Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення
ІВ Мартиненко
ДІА, 2016
142016
Логопсихологія: курс лекцій. Навчальний посібник
ІВ Мартиненко
К.: ДІА.–2014.–100 с, 2014
92014
Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання
ІВ Мартиненко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 08 «Соціальна психологія»/ІВ Мартиненко, 2007
72007
Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення
ІВ Мартиненко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
62017
Методика формування комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку
ІВ Мартиненко
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
62012
Логопсихологія
ІВ Мартиненко
5*2016
Роль емоцій у спілкуванні дітей в умовах мовленнєвого дизонтогенезу
ІВ Мартиненко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
52014
Характеристика комунікативних рис особистості дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення
І Мартиненко
Особлива дитина: навчання і виховання, 33-42, 2015
42015
Особливості міжособистісної комунікації у дітей із нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком
ІВ Мартиненко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
42013
Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. МК Шеремет
МК Шеремет
К.: Видавничий дім «Слово», 2010.–672 с, 2010
42010
Влияние личностных качеств на эффективность коммуникативной деятельности старших дошкольников с нарушениями речи
ИВ Мартыненко
Коррекционная педагогика: теория и практика, 20-25, 2016
32016
Особенности психологического исследования коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста с системными нарушениями речи. В сб., Проблемы специального образования’’
ИВ Мартыненко
В сб.,, Проблемы специального образования’’. Ереван, 221, 2015
32015
Труднощі у спілкуванні дітей із системними порушеннями мовлення
ІВ Мартиненко
Логопедія, 43-51, 2015
32015
Комунікативний тренінг дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення: навчально-методичний посібник
ІВ Мартиненко
Київ: ДІА, 2017
22017
Системні порушення мовлення в ракурсі медико-психолого-педагогічних досліджень
ІВ Мартиненко
Логопедія, 41-47, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20