Follow
Chair of Informatics, Software Engineering and Economic Cybernetics
Chair of Informatics, Software Engineering and Economic Cybernetics
Kherson State University
Verified email at kspu.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
349*
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2732003
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1372004
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки Початкова освіта
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
1342011
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
1122002
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения Херсонский виртуальный университет
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип 1, 66-71, 2008
103*2008
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип 7, 36-48, 2003
682003
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи…
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова 3, 10, 2005
642005
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
МС Львов, ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2007
62*2007
Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2011
602011
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
592010
Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Співаковський, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології і засоби навчання, 99-116, 2014
582014
До питання про трисуб’єктну дидактику.
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї.-К, 7-9, 2007
522007
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
502004
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 6, 1999
501999
Про вплив інформаційних технологій на технології освіти
ОВ Співаковський
Компьютерно–орієнтовані системи навчання: Зб. наук. робіт. Випуск 4, 3-11, 2001
452001
Концепція сучасного педагогічного програмного засобу
ВС Круглик
Ел. ресурс. Режим доступу, 2007
432007
Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий
МС Львов
Управляющие системы и машины. N 6, 79-85, 2006
422006
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ
Н Осипова, М Винник, Ю Тарасич
38*2014
До оцінювання взаємодії у моделі Викладач-студент-середовище
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, НА Воропай
Наука і освіта.–2011.–№ 4, 401-405, 2011
382011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20