Вадим Яшин / Vadym Yashyn / Vadim Yashin/В.Яшин
Вадим Яшин / Vadym Yashyn / Vadim Yashin/В.Яшин
доцент кафедри всесвітньої історії Kryvyi Rih State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Традиціоналізм і модернізація: Єврейське населення Катеринославщини й Херсонщини в соціально-культурних та економічних процесах другої половини XIX століття
ВО Яшин
Видавець Роман Козлов, 2013
42013
Модернізація традиційної єврейської освіти на Херсонщині та Катеринославщині (другій половині ХІХ ст.)[електронний ресурс]–Режим доступу: http://irbis-nbuv. gov. ua/cgibin …
ВО Яшин
Grani_2014_4_31. pdf, 2014
22014
Економічна діяльність єврейського населення Наддніпрянщини і Півдня України в пореформену добу
ВО Яшин
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
22008
Розвиток світської освіти серед єврейського населення Херсонщини та Катеринославщини у другій половині ХІХ століття
VO Yashyn
Грані, 114-122, 2014
12014
Реміснича та підприємницько-виробнича діяльність південноукраїнського єврейства (ІІ пол. ХІХ ст.)
ВО Яшин
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
12014
Демографічні та соціально-культурні аспекти розвитку єврейських громад Південноукраїнського регіону в другій половині ХІХ ст.
ВО Яшин
Гуржіївські історичні читання, 220-222, 2014
12014
Влада и суспільство у боротьбі з антиєврейськими погромами початку 1880-х рр. у південноукраїнських землях
ВО Яшин
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2011
12011
Дискримінація єврейського підприємництва та домінуюче становище держави в економічних стосунках з єврейством смуги осілості (за російським законодавством ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ …
BO Яшин
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
Єврейські погроми на Півдні України (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
Всеукраїнський науково-практичний семінар "Музейний простір: збереження та …, 2017
2017
Курсова робота з історії
НА Печеніна, АВ Тарасов, ВО Яшин
ДВНЗ КДПУ, 2017
2017
Декомунізація в Кривому Розі: спогади по свіжих слідах
GLOBUS: Збірник наукових праць з історії та соціально-гуманітарних наук, 57-62, 2016
2016
Антонін (Марі-Антуан) Карем: біографічні нотатки до постаті митця
Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства, 21-30, 2015
2015
Модернізація традиційної єврейської освіти на Херсонщині та Катеринославщині (др. пол ХІХ ст.)
VO Yashyn
Грані, 156-164, 2014
2014
Просопографічні та біографічні нотатки до історії південноукраїнського єврейства (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства, 23-28, 2013
2013
Підприємницька діяльність єврейства південноукраїнських земель в середині та другій половині ХІХ ст.
ВО Яшин
Гуманітарний журнал, 2013
2013
Діяльність першого (Єлисаветградського) комітету з допомоги постраждалим євреям (1881–1882 рр.)
В Яшин
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 29-36, 2011
2011
Економічна діяльність єврейського населення Наддніпрянщини й Півдня України в пореформену добу
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
2008
Краєзнавчі матеріали в дослідженні історії єврейства півдня України пореформеної доби (на прикладі Херсонщини й Катеринославщини)
Історія і географія: збірник наукових праць, 182-184, 2008
2008
Єврейське населення у пореформену добу: місцеві рефлексії в дихотомії "євреї - російське суспільство"
Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства, 19-60, 2008
2008
Єврейство Наддніпрянщини в контексті загальноєвропейських суспільних процесів пореформеної доби
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 96-105, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20