Підписатись
Галина Лукаш, Halyna Lukash, Галина Павлівна Лукаш
Галина Лукаш, Halyna Lukash, Галина Павлівна Лукаш
Донецький національний університет імені Василя Стуса, кафедра ІСУ
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ономастикон прозових творів Володимира Винниченка
ГП Лукаш
Автореферат дис.... канд. філол. наук.–Дніпропетровськ, 1997
391997
Актуальні питання української конотоніміки
Г Лукаш
Донецьк: ТОВ «Видавничо- поліграфічне підприємство “ПРОМІНЬ”», 2011.– 460 с., 2011
38*2011
Словник конотативних власних назв
Г Лукаш
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015, 392 с., 2015
242015
Структурно-семантична організація онімної лексики художнього тексту
ГП Лукаш
Питання сучасної ономастики, С.1-3, 1997
121997
Картина світу як об’єкт вивчення лінгвокультурології
ГП Лукаш
URL: http://ntsa-ifon-npu. at. ua/blog …, 2010
11*2010
Український конотонімікон: структура і чинники формування
ГП Лукаш
Дис. ...д-ра філол. н.: 10.02.01, 2011
82011
Семіотика конотонімів: знак і символ
Г Лукаш
Лінгвістика: Зб. наук. праць, С.186-193., 2013
72013
Ономастикон прозових творів В. Винниченка
ГП Лукаш
АКД.-Дніпропетровськ, 1997
71997
Семантична структура конотативних власних назв
Г Лукаш
Ономастичні науки. Науковий журнал / Гол. ред. Є.С. Отін., С. 53-58, 2009
62009
Травестія І. Котляревського та карнавальність Ю. Андруховича
ГП Лукаш
Записки з ономастики: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Ю.О. Карпенко –., С. 31-40, 1999
6*1999
Formation of the Portrait of the Specialist in Social Networks
O Anisimova, H Lukash, Y Syerov
CEUR Workshop Proceedings, 39-52, 2020
52020
Словник конотативних назв
ГП Лукаш
Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017
52017
Ознаки системної організації конотативних власних назв
ГП Лукаш
Мовознавство, 69-77, 2011
52011
ОЗНАКИ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ
Г Лукаш
Мовознавство:[наук.-теор. журнал/гол. ред. ВГ Скляренко] ISSN 0027-2833., С …, 2011
52011
Міф і міфологічні конотоніми
Г Лукаш
Ономастичні науки: Науковий журнал / Гол. ред. Є.С.Отін., С. 58-65, 2006
52006
Ономастикон прозових творів Володимира Винниченка: автореф
ГП Лукаш
спец. 10.02. 01 «Українська мова»/Галина Павлівна Лукаш. l Дніпропетровськ …, 1997
51997
АМПЛІТУДА СЕМАНТИЧНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ
Г Лукаш
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
42017
Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса "Палімпсести" у семіотичному аспекті
Г Лукаш
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 200-211, 2014
42014
Конотонім як концепт культури
ГП Лукаш
Семантика мови і тексту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної …, 2006
42006
Процес моделювання конотонімних конструкцій
Г Лукаш
Восточноукраинский лингвистический сборник: сб. науч. тр./Отв. ред.Е.С.Отин …, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20