Інна Луніна / Инна Лунина / Inna Lunina
Інна Луніна / Инна Лунина / Inna Lunina
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
999*2004
Реформування міжбюджетних відносин та розвиток регіонів; Умови стабілізації податкових надходжень та стратегія розвитку бюджетно-податкової політики
ІО Луніна
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку, 495-525, 2003
955*2003
Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин
ІО Луніна
К.: Наукова думка, 2006
422*2006
Державні фінанси України у перехідний період
ІО Луніна
Харків: Форт, 2000
145*2000
Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України
ІО Луніна
Фінанси України, 3-12, 2010
128*2010
Державна політика підтримки підприємств / Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання
ІО Луніна
Х.: Форт, 2000
128*2000
Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду
АМ Соколовська, ТІ Єфименко, ІО Луніна
Київ: НДФІ, 2006
84*2006
Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ
ІО Луніна
Економіка України, 61–75, 2014
83*2014
Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи
І Луніна
Економіка України, 22-31, 2006
73*2006
Ефективність оподаткування споживання в Україні
ІО Луніна, НБ Фролова
Фінанси України, 17-27, 2007
66*2007
Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України
ІО Луніна, ВВ Баліцька, ОВ Короткевич, НБ Фролова
Фінанси України, 22-32, 2008
59*2008
Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади
І Луніна, Н Фролова
Економіка України, 37-47, 2008
582008
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/За заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
К.: НВЦ НБУВ, 2009
57*2009
Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування
І Луніна
Економіка України, 10-16, 2002
57*2002
Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук І.О. Луніної
ІО Луніна, ДМ Серебрянська
К.: ДУ "Ін.-т екон. та прогнозув. НАН Украї-ни", 2016
54*2016
Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні
ІО Луніна
Фінанси України, 3-12, 2010
52*2010
Мікроекономіка і макроекономіка
С Будаговська, О Кілієвич, І Луніна
К.: Вид-во “Основи, 1998
521998
Податкова політика України в контексті створення умов для економічного зростання
І Луніна
Економіка України, 37-47, 2000
49*2000
Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проведення реформ
І Луніна
Економіка України, 31-41, 1998
45*1998
Диверсифікація доходів місцевих бюджетів
ІО Луніна, ОП Кириленко, АВ Лучка, НБ Фролова, ЮД Судникова, ...
НАН України ; Ін-т. екон. та прогнозув. – Київ, 2010
43*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20