Olga Drachuk Ольга Драчук
Olga Drachuk Ольга Драчук
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експериментальне дослідження актопротекторної активності нових похідних адамантанів
ОП Лонська
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03. 05." Фармакологія"/ОП Лонська, 2008
112008
Synthesis, structure analysis and biological activity spectrum prediction of antilactate
O Drachuk, S Semenov, S Oliynyk
42011
Aktoprotektornoe deystvie kalievoy soli 2-glitsino-3-hlor-1, 4-naftohinona v usloviyakh e’ksperimentalnoj gipokinezii [Actprotective activity of potassium salt of 2-glicino-3 …
NV Ruda, HY Stepanyuk, OP Drachuk
Curierul medical 1 (56), 26-29, 2013
22013
Дослідження гострої токсичності нових амінокислотовмісних похідних 1, 4-нафтохінону
НВ Руда, ОП Драчук, ГІ Степанюк
Український біофармацевтичний журнал, 31-34, 2013
22013
Вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1, 4-нафтохінону та бемітилу на метаболічні процеси в організмі щурів за умов щоденного тренування бігом у третбані
ГІ Степанюк, НВ Руда, ОП Драчук, ОК Шевчук, ВП Новіков, ...
Фармакологія та лікарська токсикологія, 21, 2011
22011
Оценка антигипоксической активности нового производного янтарной кислоты. Материалы 5 Международной конференции «Биологические основы индивидуальной чувствительности к …
ОП Драчук, ГИ Степанюк, СА Олейник
Материалы 5-ой междунар. конф.«Биологические основы индивидуальной …, 2010
22010
Характеристика токсикологічних властивостей нових амінокислотовмісних похідних 1, 4-нафтохінону
НВ Руда, ОП Драчук, НГ Марінцова, ОП Бондарчук
Хист.-2012.-Вип 14, 276, 0
2
Актопротекторное действие калиевой соли 2-глицино-3-хлор-1, 4-нафтохинона в условиях экспериментальной гипокинезии
Г Степанюк
Curierul Medical 56 (1), 25-29, 2013
12013
Дослідження гострої токсичності нових похідних бензімідазолу та кислот циклу кребса
ОП Драчук
Biomedical and biosocial anthropology, 69-71, 2013
12013
Адемол: новий підхід до церебропротекції
ГІ Степанюк, ВМ Мороз, ОА Ходаківський, НІ Волощук, ОП Драчук, ...
2018
Застосування бурштинової кислоти для посилення протигіпоксичного ефекту тіотриазоліну і кверцетину
ГІ Степанюк, ОМ Денисюк, ОП Драчук, ЮВ Короткий, ОА Смертенко
Укрпатент, 2015
2015
Effect of derivatives of (3-R-2-oxo-2H-[1, 2, 4]-triazino-[2, 3-c]-quinazolin-6-il) carboxylic acids on the physical endurance under the conditions of hypoxia
EV Pochelova, GI Stepanyuk, OP Drachuk, NG Stepanyuk
Curierul medical, 2014
2014
Характеристика побічних реакцій лікарських засобів, що використовувалися у Подільському регіоні у 2013 р.
ГІ Степанюк, НГ Степанюк, ОП Драчук, СІ Швидюк
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 116-120, 2014
2014
Характеристика актопротекторної дії амінокислотовмісних похідних 1, 4-нафтохінону в умовах, ускладнених гіпо-та гіпертермією
НВ Руда, ГІ Степанюк, ОП Драчук
Український біофармацевтичний журнал, 29-32, 2014
2014
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ АМИНОКИСЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 1, 4-НАФТОХИНОНА В УСЛОВИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ ГИПО-И ГИПЕРТЕРМИЕЙ
HB Pуда, ГІ Cтепанюк, OП Драчук
Український біофармацевтичний журнал, 29-32, 2014
2014
Порівняльна оцінка впливу калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1, 4-нафтохінону та бемітилу на фізичну витривалість щурів
НВ Руда, ОП Драчук, ГI Степанюк
Проблеми військової охорони здоров'я, 297-301, 2013
2013
Вивчення протигіпоксичних властивостей похідних бурштинової кислоти при циркуляторній гіпоксії мозку у щурів
ОП Драчук
Вісник морфології, 85-88, 2013
2013
Вплив похідного адамантану на метаболічні процеси в організмі щурів при фізичному навантаженні в порівнянні з бемітилом
ОП Драчук
Вісник Вінницького національного медичного університету, 10-14, 2013
2013
Изучение острой токсичности новых аминокислотосодержащих производных 1, 4-нафтохинона
НВ РУДА, ОП ДРАЧУК, ГІ СТЕПАНЮК
Український біофармацевтичний журнал, 31-34, 2013
2013
Вплив похідних 4-оксо (аміно-) хіназоліну (сполук DSK-38 та DSK-39) на церебральну гемодинаміку за умов експериментального постреперфузійного ішемічного враження головного мозку
НО Семененко, ГІ Степанюк, НГ Чорноіван, ДЮ Скорина, ...
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20