Кушнаренко, Наталя Миколаївна; Кушнаренко, Наталья Николаевна
Кушнаренко, Наталя Миколаївна; Кушнаренко, Наталья Николаевна
завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 2002
9952002
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 2002
9952002
Наукова обробка документів: підручник
НМ Кушнаренко, ВК Удалова
К.: Знання, 2006
1152006
Документоведение: Учебник.–2-е изд., перераб. и доп
НН Кушнаренко
К.: Знання 460, 2, 2000
522000
Органiзацiя та методика науково-дослiдницької дiяльностi: пiдручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-Прес, 2002
492002
Эволюция библиотечного фондоведения
ЮН Столяров, АА Соляник, НН Кушнаренко
ФАИР, 2007
472007
Бібліотечне краєзнавство: підручник
НМ Кушнаренко
К.: Знання, 2007
412007
Библиотечное краеведение: теоретико-методологический аспект
НН Кушнаренко
261993
Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу
НМ Кушнаренко
Вісн. ХДАК.—2003.—Вип 11, 106-114, 2003
222003
Эволюция библиотечного фондоведения под ред. ЮН Столярова
ЮН Столяров, НН Кушнаренко, АА Соляник
202007
Складові змісту спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність: питання методології
НМ Кушнаренко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 15-21, 2004
202004
Организация и методика научно-исследовательской деятельности
ВН Шейко
М.: Знание, 2006
182006
Краеведческая деятельность библиотек: учеб. пособие
НН Кушнаренко
М.: МГИК, 1994.—90 с, 1993
171993
Наукова обробка документів: підруч.
НМ Кушнаренко
К.: Вінар, 2003
162003
Социальные коммуникации-новая научная отрасль
НН Кушнаренко, АА Соляник
Научные и технические библиотеки, 41-48, 2008
152008
Новый этап институционализации науки о документе
НН Кушнаренко
Научные и технические библиотеки, 35-42, 2005
152005
Документоведение: учеб. для вузов
НН Кушнаренко
Киев: Знання, 2004
152004
Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління
ВТ Савицький
Університетські наукові записки, 313-318, 2005
142005
Новий етап інституалізації науки про документ
Н Кушнаренко
Студії з архівної справи та документознавства, 126-130, 2004
142004
Концептуальні засади викладання дисциплін докумен тознавчого циклу
НМ Кушнаренко
Вісн. Кн. палати, 25-27, 2001
132001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20