Подписаться
Кушнаренко, Наталя Миколаївна; Кушнаренко, Наталья Николаевна
Кушнаренко, Наталя Миколаївна; Кушнаренко, Наталья Николаевна
завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 2002
14792002
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 2002
14792002
Документоведение
НН Кушнаренко
Киев: Знання, 2000
4982000
Наукова обробка документів: підручник
НМ Кушнаренко, ВК Удалова
К.: Знання, 2006
1892006
Эволюция библиотечного фондоведения
ЮН Столяров, АА Соляник, НН Кушнаренко
ФАИР, 2007
672007
Органiзацiя та методика науково-дослiдницької дiяльностi: пiдручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання, 2006
632006
Бібліотечне краєзнавство: підручник
НМ Кушнаренко
К.: Знання, 2007
602007
Документоведение: Учебник.–2-е изд., перераб. и доп
НН Кушнаренко
К.: Знання 460, 2, 2000
562000
Библиотечное краеведение: теоретико-методологический аспект
НН Кушнаренко
371993
Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: навч. посіб
ВМ Шейко, ЮП Богуцький, НМ Кушнаренко
Харків: ХДАК, 104, 2016
362016
Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології
НМ Кушнаренко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 1, 15-21, 2004
312004
Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління
ВТ Савицький
Університетські наукові записки, 313-318, 2005
262005
Краеведческая деятельность библиотеки: учеб. пособие
НН Кушнаренко
М.: МГИК, 1994.—90 с, 1993
261993
Организация и методика научно-исследовательской деятельности: учебник
ВН Шейко, НМ Кушниренко
К.: Знання-Прес, 2003
252003
Бібліотечні фонди
МП Васильченко, НМ Кушнаренко, ВА Мільман
Харків: Основа, 1993
251993
Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу
НМ Кушнаренко
Вісн. ХДАК.–2003.–Вип 11, 106-114, 2003
242003
Новый этап институционализации науки о документе
НН Кушнаренко
Научные и технические библиотеки, 35-42, 2005
232005
Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень
НМ Кушнаренко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр.—Х., 2004.—Вип. 14, 82-96, 2004
192004
Загальнонаукові методи документологічних досліджень
НМ Кушнаренко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 72-80, 2006
172006
Новий етап інституалізації науки про документ
Н Кушнаренко
Студії з архівної справи та документознавства, 126-130, 2004
172004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20