Сергій Резанов / Serhij Rezanov
Сергій Резанов / Serhij Rezanov
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління
СА Резанов
Форум права.–2009.–№ 1–С. 480–483, 2009
152009
Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду
СА Рєзанов
Вісник Національного університету внутрішніх справ.–2004.–Вип. 28.–С. 163-169, 2004
112004
Адміністративний розсуд в діяльності органів внутрішніх справ
СА Резанов
спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2011
82011
Адміністративний розсуд: нормативна основа та її удосконалення
СА Рєзанов
Національний університет внутрішніх справ, 96-99, 2005
42005
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
32017
Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління
СА Резанов
Право і безпека.–2014.–№ 3 (54).–С. 88-91, 2014
32014
Форми закріплення адміністративного розсуду: оціночні поняття та їх зміст
СА Резанов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
22015
Адміністративна юстиція як засіб захисту прав громадян від «правового свавілля» органів державного управління
СА Рєзанов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2006.–Вип …, 2006
22006
Види, форми і принципи координації профілактики злочинів
ММ Биргеу
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 8-14, 2004
22004
Міжнародний досвід оптимізації використання дискреційних повноважень як один з аспектів реалізації національної стратегії розвитку
СА Резанов
Международное право развития: современные тенденции и перспективы: материалы …, 0
2
Управління органами національної поліції України: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.-580 с., 2017
12017
Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ
СА Резанов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
12015
Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ
СА Резанов
Право і Безпека, 169-172, 2011
12011
Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ
СА Резанов
Право і безпека.-2009.-№ 5 (32). С. 48-52, 2009
12009
Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види
СА Резанов
Редакційна рада: Ківалов Сергій Васильович, 181, 2007
1*2007
Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування
СА Резанов
Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2004.-Вип. 25.-С. 176-181., 2004
12004
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СА Масленникова, СА Резанов
Матеріали викладено в авторській редакції., 95, 0
1
Методичні рекомендації щодо порядку та строків внесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього заохочення та дисциплінарні стягнення: науково …
ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, СО Шатрава, ВБ Пчелін, СА Резанов, ...
Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019
2019
Особливості реалізації підрозділами Національної поліції норм Законів України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»,«Про соціальну …
ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, СО Шатрава, ОО Панова, ВБ Пчелін, ...
Харків: ХНУВС, 2019.-21 с., 2019
2019
Методичні рекомендації щодо типової форми висновку, складеного дисциплінарною комісією за результатами проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським …
ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, СО Шатрава, ВБ Пчелін, СА Резанов, ...
Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20