Віктор Котигоренко, Viktor Kotygorenko, Viktor Kotyhorenko
Віктор Котигоренко, Viktor Kotygorenko, Viktor Kotyhorenko
доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт
ВО Котигоренко
Світогляд, 2004
137*2004
Політична історія України ХХ століття: У шести томах
125*2003
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом
ОМ Майборода, (голова редкол.), ОІ Вишняк, ...
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2008
712008
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: монографія
М Панчук, В Євтух, В Войналович, В Котигоренко, та ін
41*2011
Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi: natsionalna dopovid [The policy of integration of Ukrainian society in the context …
EM Libanova, VP Horbulin, SI Pyrozhkov, ta in
Kyiv, NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2015
39*2015
Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації
ВО Котигоренко
Світогляд, 2005
34*2005
Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні
В Котигоренко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
252004
Тенденції в етнічній та етномовній динаміці населення України у 1959–2001 рр.(за матеріалами переписів)
В Котигоренко
Людина і політика, 12-24, 2003
212003
Причинність етноконфліктів: впливи глобалізації
ВО Котигоренко
Політична думка., С. 97–113., 2002
212002
Джерелознавство історії України. Довідник/[редкол.: МЯ Варшавчик (голова) та ін.]
Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1998
21*1998
Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища
В Котигоренко
Людина і політика, 21, 2002
202002
Бути чи не бути етнічним конфліктам в Україні?
В Котигоренко
Політичний менеджмент, 2008
182008
До питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України
В Котигоренко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
16*2006
Вибори-98. Інформ.-аналіт. видання. У 2-х част./Ред. ММ Рябець та ін
П України
К.: ЦВК, 1998
15*1998
Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект
М Панчук, В Войналович, O Галенко, В Котигоренко, та ін
К.: ІПіЕНД, 356 с., 2000
14*2000
Regional Human Development Report: Beyond transition Towards Inclusive Societies
Katerina Rybalchenko (coordinator), Anna Gvelesiani, Victor Kotygorenko ...
United Nations Development Programme: Regional Bureau for Europe and CIS, 2011
13*2011
та інші. Україна: на шляху до соціального залучення. Національна Доповідь про людський розвиток 2011.
Е Лібанова, Ю Левенець, О Макарова, ВК ін.
ПРООН, 2011
13*2011
Щодо стратегії державної етнонаціональної політики
ВО Котигоренко
Стратегічні пріоритети, 6, 2008
122008
Мовний аспект державної етнополітики в Україні
В Котигоренко
Стратегічні пріоритети 2 (3), 137-146, 2007
122007
Закарпаття в етнополітичному вимірі
Ю Левенець, М Панчук, В Войналович, В Котигоренко, Н Кочан, та ін.
Київ: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2008
11*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20