Олена Ковальчук
Олена Ковальчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет, кафедра
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Модифицированная технология на основе структурированной мицеллярной системы для повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти
ИН Дияров, НЮ Башкирцева, ОА Ковальчук, РХ Хазимуратов
Нефтяное хозяйство, 68, 2008
52008
Экспериментальная технология подготовки будущего учителя математики к профессиональной самореализации во внеаудиторной учебно-воспитательной деятельности
ОА Ковальчук
Вектор науки ТГУ, 136-140, 2012
32012
Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя математики
ОА Ковальчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 165-170, 2009
32009
Подбор мицеллярных растворов на основе реагента КС-6 с использованием органических продуктов для повышения нефтеотдачи пластов
ВГ Козин, НЮ Башкирцева, ОА Ковальчук
Вестник Казанского технологического университета, 2004
32004
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЯМ Лагута, ОА Ковальчук
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 130-138, 2015
22015
Педагогічні умови професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності
ОА Ковальчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2013
22013
Развитие музыкальности дошкольника в различных видах музыкальной деятельности
ГА Козловцева, ОА Ковальчук
Тенденции развития науки и образования, 42-44, 2020
2020
Классификация методов музыкального образования
ГА Козловцева, ОА Ковальчук
Тенденции развития науки и образования, 39-42, 2020
2020
Брендинг як інноваційний інструмент просування туристичного бренду
ОА Ковальчук
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 135-143, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДИНГУ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ОА Ковальчук
Young 75 (11), 2019
2019
Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів
СС Вітвицька, НЄ Колесник, ІД Бойчук, ОЛ Герасимчук, ...
Вид. ОО Євенок, 2019
2019
Возможности цифровых технологий в техническом творчестве
ВА Корсун, ЛЕ Скоморохова, ОА Ковальчук, ТА Шматко
Вестник научных конференций, 64-66, 2019
2019
Эффективные методы обучения техническому творчеству
НА Гребёнкина, ОА Ковальчук, СП Куркина, ТА Шматко
Вестник научных конференций, 32-34, 2019
2019
Развитие инженерных навыков учащихся на занятиях в учреждениях дополнительного образования
НА Гребёнкина, ОА Ковальчук, СП Куркина, ТА Шматко
Вестник научных конференций, 31-32, 2019
2019
Автоматизовані системи управління невеликими сонячними електростанціями
ОА Ковальчук
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Сущность воспитательного воздействия коллектива на личность
ЛВ Ковалева, ОА Ковальчук, АА Свиридов, ГИ Чехонадских
Вестник научных конференций, 59-61, 2018
2018
Роль природы в эстетическом воспитании обучающихся
ОА Ковальчук, ЛВ Ковалева, АА Свиридов, ГИ Чехонадских
Вестник научных конференций, 61-61, 2018
2018
Особливості позиціонування конкурентоспроможного бренду
ОА Ковальчук
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 84-86, 2018
2018
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ОА Ковальчук, ОЮ Момотюк
Збірник матеріалів, 23, 2018
2018
Деякі аспекти викладання сучасних методів аналізу даних студентам гуманітарних спеціальностей
РІ Іваницький, ОЯ Ковальчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20