Михайло Карпенко
Михайло Карпенко
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх
МО Карпенко
Х.: Видавництво «Фінн, 2009
272009
Перспективи та можливості впровадження вільного програмного забезпечення в навчальних закладах та державних установах України [Електронний ресурс]
М Карпенко
Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/june2009/15. htm, 0
7
Деякі питання вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність
МО Карпенко
Університетські наукові записки, 388-392, 2007
42007
Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України
МО Карпенко, АР Туманянц
Університетські наукові записки, 260-264, 2006
42006
Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: прогресивний підхід чи старі проблеми?
МО Карпенко
Університетські наукові записки, 395-399, 2012
22012
Теоретичні уявлення щодо поняття Економіка знань”
ОВ Гончарова
Теорія та практика державного управління, 51-59, 2009
22009
Особливості ділового спілкування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НЄ Гриньова, МО Карпенко
Вісник Хмельницького національного університету, 143-146, 2009
22009
Участь захисника у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
МО Карпенко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 124-127, 2002
22002
Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти
МО Карпенко
Форум права, 53–57-53–57, 2016
12016
Вікові особливості суб’єкта злочинів проти здоров’я особи
КВ Катеринчук
Форум права, 90–94-90–94, 2015
12015
Щодо питання доцільності та перспектив створення єдиного слідчого органу в Україні крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу
МО Карпенко
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2013
12013
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СФЕРИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
МС Карпенко
Висвітлюються теоретичні й методологічні проблеми формування господарського …, 2009
12009
Деякі спірні питання провадження в кримінальних справах, порушених за ст. 212 Кримінального кодексу України
МО Карпенко
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2009
12009
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ СВІТУ
М Карпенко
2018
Перспективи нафтогазоносності Львівського палеозойського прогину за результатами дистанційних досліджень
ВГ Омельченко, ВІ Дербаль, МО Карпенко
Голіней ОМ, 2017
2017
A new language is a new world
L Toryanik, M Karpenko
2014
Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти)
МО Карпенко
Університетські наукові записки, 145-151, 2014
2014
тика курсових робіт з кримінального процесу: електронне видання:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для …
ОВ Капліна, МО Карпенко, ВМ Трофименко, АР Туманянц, ОВ Шило
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Кримінальний процес" на 2012-2013 н. р.: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Верхогляд-Герасименко, СВ Давиденко, ОВ Капліна, МО Карпенко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Славістика в Київському університеті: віднайдений АЙ Багмут перший лист ПЙ Шафарика МО Максимовичу (до 50-річчя публікації)
МО Карпенко
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20