ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"
Національна академія наук України
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
4972006
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
4972006
Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія
Н Мікула
Львів: ІРД НАН України 395, 12, 2004
3472004
Соціально-трудові відносини: теорія і практіка регулювання: монографія
АМ Колот
KNEU, 2004
3342004
Ін-т регіон. дослідж
НАН України
Л, 2006
2482006
Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія
МІ Мельник
К.: Атіка 304, 2001
2102001
Єврорегіони: досвід та перспективи
Н Мікула
Львів: ІРД НАН України 6, 222, 2003
1582003
Регіональна політика: людський вимір: Монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1202004
Конкурентність на транскордонних ринках
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула, ЄЕ Матвєєв
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 214, 2, 2005
922005
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
922001
Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні
СМ Злупко, ЙІ Радецький
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
872001
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
852003
Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації)
ВС Кравців
НАН України. інститут регіональних досліджень.-Львів 336, 2007
782007
Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств
С Іщук
Регіональна економіка 3, 48-56, 2005
762005
Економічна думка України: навч. посіб
СМ Злупко
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 334-335, 2000
752000
Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні: монографія
ГВ Возняк, АЯ Кузнєцова
К.: УБС НБУ 183, 2007
742007
Історія економічної теорії: підручник
СМ Злупко
К.: Знання, 719, 2005
732005
Моделі державного регулювання в ринковій економіці
М Долішній, М Козоріз
Економіка України, 13-22, 1999
721999
Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія
УЯ Садова
Львів: ІРд НАН України, 2005
712005
Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади дослідження: Монографія
МІ Мельник
Львів: ІРД НАН України 304, 2005
702005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20