Follow
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"
Національна академія наук України
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення
НА Мікула
Регіональна економіка, 254-255, 2010
6682010
Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
6452006
Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
6452006
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2003
4762003
Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія
Н Мікула
Львів: іРд НАН України 395, 7, 2004
4582004
Корупція: сутність, поняття, заходи протидії
МІ Мельник
Atika, 2001
3712001
Ін-т регіон. дослідж
НАН України
Л, 2005
3152005
Єврорегіони: досвід та перспективи
Н Мікула
Львів: ІРД НАН України 222, 2003
1992003
Регіональна політика: людський вимір: монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1472004
Конкурентність на транскордонних ринках
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула, ЄЕ Матвєєв
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 214, 2, 2005
1332005
Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств
С Іщук
Регіональна економіка 3, 48-56, 2005
1312005
Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка
М Біль, Г Третяк, О Крайник
К.: НАДУ, 2009
1292009
Історія економічної теорії: підручник
СМ Злупко
К.: Знання, 719, 2005
1262005
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 331-338, 2012
1212012
Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні: навч. посіб.
СМ Злупко, ЙІ Радецький
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
1212001
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
1192003
Дослідження проблем конкурентоспроможності
П Бєлєнький
Вісник Національної академії наук України, 9-18, 2007
1162007
Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації)
ВС Кравців
НАН України. інститут регіональних досліджень.-Львів 336, 2007
1132007
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
1132001
Транскордонне співробітництво
НА Мікула, ВВ Толкованов
Київ: Крамар, 89-90, 2011
1122011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20