Ярослав Півторак | Jaroslav Pivtorak
Ярослав Півторак | Jaroslav Pivtorak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Нормована годівля свиней
АІ Свєженцов, РЙ Кравців, ЯІ Півторак
АІ Свєженцов, РЙ Кравців, ЯІ Півторак–Львів: ЛНАВМ імені СЗ Ґжицького, 2005
352005
Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва
ГМ Калетнік
Калетнік ГМ, Кулик МФ, Петриченко ВФ–Вінниця:«Енозіс, 2007
122007
Поліморфізм генів асоційованих з гОсподарсько корисними ознакАми (QTL) у різних порід великої рогатої худоби
КВ Копилов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
11*2010
Biological role of selenium in the organism of animals and humans
O Sobolev, B Gutyj, R Petryshak, J Pivtorak, Y Kovalskyi, A Naumyuk, ...
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 654-665, 2018
72018
Значення мікроелементів у життєдіяльності тварин
МІ Воробель, ЯІ Півторак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Використання кормів Aller aqua у годівлі райдужної форелі в ПП Західна рибна компанія
ЯІ Півторак, ІЮ Бобель
Аграрна наука та харчові технології, 3-9, 2017
22017
Ефективність використання нової вітамінномінеральної добавки у годівлі дійних корів в умовах зони Передкарпаття
ЯІ Півторак, МІ Воробель
Біологія тварин 17 (2), 124-132, 2015
22015
Використання кормових дріжджів у годівлі великої рогатої худоби
ЯІ Півторак, РА Петришак, ОС Наумюк, ІП Голодюк, ВМ Долинський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Інтенсифікація виробництва яловичини за різних видів відгодівлі бугайців
НІ Міхур, ЯІ Півторак
Збірник наукових праці ПДАТУ.–Кам’янецьк-Подільськ: ПДАТУ, 71-73, 2009
22009
Ефективні джерела поживних речовин в раціонах бугайців при різних типах відгодівлі
ЯІ Півторак
Вісник Полтавської держ. аграрної академії, 60-62, 2002
22002
Підвищення використання поживних речовин кормів при відгодівлі худоби
ЯІ Півторак, ПЗ Столярчук
Науковий вісник.–Львів 2 (2 –ч 3), 116-118, 2000
22000
Важливі фактори підвищення інтенсивності росту відгодівельної худоби
ЯІ Півторак
Науковий вісник.–Львів, 167-171, 1999
21999
Нормована годівля свиней/Посібник
АІ Свєжєнцов, РЙ Кравців, ЯІ Півторак
Львів.–2005.–385 с, 0
2
Пробиотическиая кормовая добавка «ПРОПУОЛплв»-перспективы использования в птицеводстве
ГВ Поврозник, ЯИ Пивторак, ИВ Двилюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Фізіолого-біохімічні показники крові за використання у годівлі дійних корів нової вітамінно-мінеральної добавки в зоні Передкарпаття
ЯІ Півторак, МІ Воробель, ЯС Вовк
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 148-154, 2013
12013
Показники фібринолітичної активності у корів за маститу
ЯМ Ярохно, АЙ Краєвський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Якість і конкурентоздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки
ЯІ Півторак, НМ Гордійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ВІДГОДІВЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК
ЯІ Півторак, ІЯ Семчук
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 178, 2009
12009
Economic efficiency of growing commodity trout in farms in the Western Ukraine while feeding with forages Aller Aqua
IY Bobel, JI Pivtorak, RA Petryshak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Productive effect of different amounts of triticale grain on reproductive parameters of the rabbits and quality of the offspring
HM Sedilo, IS Luchyn, MV Hryniv, LM Darmohray, JI Pivtorak, BV Gutyj
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20