Подписаться
Kseniіa Kalienik, Ксенія Калєнік, Ksenia Kalenik
Kseniіa Kalienik, Ксенія Калєнік, Ksenia Kalenik
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine/ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Research of Logical Contradictions in the Conditions of Cluster Management of the Enterprise
K Kalienik
Journal of Management Information and Decision Sciencesthis link is disabled …, 2021
16*2021
Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
КВ Калєнік
Торгівля, комерція, підприємництво, 64-66, 2013
132013
Лояльність споживачів як основний критерій формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства
ВА Гросул, КВ Калєнік
Науковий вісник Мукачівського державного університету, 272-277, 2018
92018
Сучасні інноваційні тренди формування конкурентної стратегії підприємств ресторанного господарства
ВА Гросул, КВ Калєнік
Інноваційна економіка, 72, 2017
72017
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ВА Гросул, КВ Калєнік
ББК 65я431, 13, 0
7
Формування моделі PEST-факторів підприємств ресторанного господарства
ВА Гросул, КВ Калєнік
Інтелект XXI, 158-162, 2018
62018
Loialnist spozhyvachiv yak osnovnyi kryterii formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Loyalty Of consumers as a basic criterion for forming the …
KV Kalienik, VA Hrosul
Ekonomika ta suspilstvo [Economy and Society] 15, 272-277, 2018
52018
Корпоративна культура як психологічний чинник успішного розвитку закладів ресторанного бізнесу
K Kalienik
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2017
52017
Стан та регіональні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства
ІЮ Тарасов, КВ Калєнік
URL: http://www. rusnauka. com/6_NiTSB_2009/Economics/41382. doc. htm, 0
5
Сучасні моделі управління багатофункціональним туристично-готельним комплексом
КВ Калєнік, ВІ Федак
URL: http://tourlib. net/statti_ukr/kalenik. htm, 0
5
MODELLING BALANCED CRITERIA SYSTEM FOR BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
VA Hrosul, AY Goloborodko, SV Lehominova, KV Kalienik, NY Balatska
Journal on Innovation and Sustainability RISUS 12 (2), 139-153, 2021
42021
Тенденції розвитку спортивного туризму
ОЮ Давидова, НВ Полстяна, КВ Калєнік
Коммунальное хозяйство городов, 497-503, 2019
42019
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОХІДНІСТЬ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ANALYSIS OF TRENDS OF DEVELOPMENT OF FOODSTUFFS AND THEIR INFLUENCE ON …
ТВ Шепель
Електронне наукове фахове видання, 78, 2019
32019
Формування конкурентної стратегії підприємств ресторанного господарства: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04–Економіка та управління підприємствами (за …
КВ Калєнік
Харків: ХДУХТ, 2018
32018
Modern innovative trends in the formation of a competitive strategy of restaurant enterprises
V Grosul, K Kalenik
Innovative economy, 70, 2017
32017
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАННОЇ ПОСЛУГИ
КВ Калєнік
Вісник Одеського національного університету. Економіка 22 (Випуск 8(61)), 61-66, 2017
32017
Франчайзинг як складова стратегії розвитку туристичного бізнесу
КВ Калєнік
Збірник статей „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка”, Луганськ., с. 40-45, 2010
3*2010
Тенденції розвитку та стратегічного управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу
НЮ Балацька, КВ Калєнік, ВІ Скриннік
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 62-71, 2022
22022
Методологічні аспекти формування стандартів обслуговування в ресторанному бізнесі. Монографія
ЛП Малюк, ОГ Терешкін, ОЮ Давидова, ТП Кононенко, НВ Полстяна, ...
Харків: ХДУХТ, 2019
22019
Sustainable development under the conditions of European integration. Part II
K Kalienik
MISC, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20